Nets - återanslut terminalen till en misslyckad transaktion