Sitoo Web

 

Verktygsfält typsnitt (teckenformatering)

Grundtanken med typsnittshanteringen i Sitoo Web är att du skall använda dig av formatmallar, men det går också att arbeta med typsnitt på ett traditionellt sätt.

Välj typsnitt

På din dator finns det mängder av typsnitt att välja mellan, men det är långt ifrån alla typsnitt som fungerar tillfredställande på Internet. För att ett typsnitt skall se ut som det ser ut på din egen dator krävs att besökarna på hemsidan har samma typsnitt installerat på sin dator. Endast ett fåtal typsnitt ser likadana ut i alla datorer och webbläsare i världen. Dessa typsnitt brukar vanligtvis definieras som webbsäkra typsnitt. Läs mer om arbeta med typsnitt på webben

Storlek

Storleken på typsnitt definieras som punkter (pt), vilket är standardenheten för typsnitt. En typografisk punkt är ett mått som i regel används för att uttrycka storleken på typsnitt (bokstäver). En punkt är 1/72 tum.

Verktygsfält typsnitt - Fetstil

Slår på och av fetstil för markerad text

Verktygsfält typsnitt - Kursiv

Slår på och av kursiv stil för markerad text

Verktygsfält typsnitt - Understruken

Slår på och av understrykning för markerad text

Verktygsfält typsnitt - textfärg

Sätter vald textfärg för markerad text

Verktygsfält typsnitt - bakgrundsfärg för text

Sätter vald bakgrundsfärg för markerad text

Verktygsfält för typsnitt - rensa format

Ta bort formatering

Läs mer om arbeta med typsnitt på webben

Läs mer om Egenskaper för typsnitt