Sitoo Web

 

Verktygsfält stycke

Grundtanken med typsnitt- och styckeshanteringen i Sitoo Web är att du skall kan använda dig av formatmallar, men det går också att arbeta med stycke på ett traditionellt sätt.

Formatmall

Normal, Rubrik 1-6

Det är viktigt att rubriker på hemsidan är kodade som rubriker. Om rubriker på hemsidan inte är kodade som rubriker kan sökmotorerna inte uppfatta rubrikerna som rubriker och därmed inte indexera hemsidan på ett optimalt sätt.

Rubriker skapas med "H"-taggar i HTML-koden som tilldelas ett värde mellan 1 och 6 för olika nivåer. <h1> motsvarar den högsta nivån (skall användas vid huvudrubrik) och <h6> den lägsta nivån. Sökmotorerna viktar hemsidans rubriker utifrån samma struktur, dvs. en huvudrubrik <h1> har störst värde. Om du använder formatmallar i Sitoo Web behöver du inte tänka på "H"-taggar, Sitoo Web tar hand om detta per automatik. Läs mer om att arbeta med formatmallar

Verktygsfält stycke - Formatmallar för stycke

Skapa och redigera formatmallar

Grundtanken med typsnitt och styckeshanteringen i Sitoo Web är att du skall kan använda dig av Formatmallar.

En formatmall definierar hur ett stycke skall visas. Teckensnitt, storlek, bakgrundsfärg, och textfärg hör till det som styrs av en formatmall. Med hjälp av formatmallar är det enkelt att hålla hemsidans formatering konsekvent och det är vanligen lättare än att ställa in formateringen för hand. Läs mer om att arbeta med formatmallar

Verktygsfält för stycke - Dolda tecken

Dolda tecken

Dolda tecken kan användas för att förenkla formateringen av sidan.

Dolda tecken är markörer som tydliggör formateringen. Exempelvis visas prickar där det är utrymmen, pilar där det finns tabbar etc. Genom att använda dolda tecken är det enkelt att se avvikelser i formateringen.

Verktygsfält för stycke - Minska indrag

Minska indrag av stycke

Verktygsfält för stycke - Öka indrag

Öka indrag av stycke

Verktygsfält för stycke - Punktlista

Punktlista

Verktygsfält för stycke - Numrerad lista

Numrerad lista

Verktygsfält för stycke - Vänsterjustera stycke

Vänsterjustera valt stycke

Verktygsfält för stycke - Centrera stycke

Centrera valt stycke

Verktygsfält för stycke - Högerjustera stycke

Högerjustera valt stycke

Verktygsfätl för stycke - Marginaljustera stycke

Marginaljustera valt stycke

Läs mer om att arbeta med typsnitt

Läs mer om Formatmallar