Sitoo Web

 

Utskrift genom klick på ikon

Gör så här för att infoga en ikon på sidan som besökaren kan klicka på för att skriva ut.

A) Importera ikonen av skrivaren du vill använda.

1. Välj "Verktyg" > "Filhanteraren".

2. Välj "Hemsidans källmapp" och klicka på "Lägg till filer" (viktigt att du inte väljer en undermapp).

3. Importera din skrivarikon.

B) Infoga skrivarlänken

1. Välj sidan du vill att användaren skall kunna skriva ut informationen på.

2. Klicka på knappen "Redigera".

3. Placera musmarkören där du vill infoga skrivarlänken.

4. Välj "Objekt" > "Övriga" > "Kodöverföraren".

Infoga kodöverförare i Sitoo Web

5. Dubbelklicka på den blå rutan du får upp.

6. Klicka på förstoringsglaset vid fältet "Kod för body-taggen".

Egenskaper för Kodöverförare

7. I rutan du får upp, klistra in följande kod rakt in:

<a href="javascript:window.print()"><img src="/skrivarikon.png" alt="Skriv ut" title="Skriv ut" /> Skriv ut sidan</a>

Byt ut "skrivarikon.png" mot filnamnet på din skrivarikon. Notera att snedstrecket i början skall finnas kvar.

8. Klicka "OK" på alla öppna dialoger.

9. Spara sidan.