Sitoo Web

 

Urklipp

Du kan enkelt kopiera och klistra in text och bilder till Sitoo Web från andra programvaror, tex Microsoft Word, Microsoft Excel och från externa hemsidor. Du kan även på ett smidigt sätt klippa ut alternativt kopiera texter mellan olika sidor inom projektet (hemsidan).

Klipp ut

Markera text och/eller bild som du önskar klippa ut och klicka på knappen ”Klipp ut”. Det går även att nå ”Klipp ut”-funktionen via höger musknapp eller genom att använda snabbkommando CTRL + X på tangentbordet.

Kopiera

Markera text och/eller bild som du önskar kopiera och klicka på knappen ”Kopiera”. Det går även att nå ”Kopiera”-funktionen via höger musknapp eller genom att använda snabbkommando CTRL + C på tangentbordet.

Klistra in

Med denna funktion infogas innehåll som klippts ut från Sitoo Web eller från någon annan programvara eller hemsida. Markera text och/eller bild i det externa programmet eller hemsidan. Klicka på knappen ”Klistra in” i Sitoo Web. Det går även att nå ”Klistra in”-funktionen via höger musknapp eller genom att använda snabbkommando CTRL + V på tangentbordet.

Klistra in som text

Om det är text som kopierats från en annan programvara eller hemsida är det oftast bättre att använda funktionen ”Klistra in som text”. På så vis raderas befintliga formateringar på textstycket och textstycket får istället samma formateringar som definierats i Sitoo Web. Funktionen ”Klistra in som text” nås via höger musknapp eller genom att använda snabbkommando SHIFT + CTRL + V på tangentbordet.

Ångra och repetera

För att ångra den senast genomförda förändringen klickar du på knappen ”Ångra” i verktygsfältet. Det går även att nå ”Ångra”-funktionen via höger musknapp eller genom att använda snabbkommando CTRL + Z på tangentbordet.

För att repetera den senast genomförda förändringen klickar du på knappen ”Repetera” i verktygsfältet. Det går även att nå ”Repetera”-funktionen via höger musknapp eller genom att använda snabbkommando CTRL + Y på tangentbordet.