Sitoo Web

 

Typsnitt & Typsnittsfamilj

För att ett typsnitt skall se ut som det ser ut på din egen dator krävs att besökarna på hemsidan har samma typsnitt installerat på sin dator. Endast ett fåtal typsnitt ser likadana ut i alla datorer och webbläsare i världen, s.k. webbsäkra typsnitt.

Du kan definiera ett förstahandsalternativ som "helst ska visas" och därefter en lista med alternativa typsnitt att "falla tillbaka på" om försthandalternativet inte finns tillgängligt.

En rekommendation är att alltid även definiera en Typsnittsfamilj. Mer information om typsnittsfamilj finns längre ner i denna sida.

Välj typsnitt

Tillgängliga typsnitt

På din dator finns det mängder av typsnitt att välja mellan, men det är långt ifrån alla typsnitt som fungerar tillfredställande på Internet. För att ett typsnitt skall se ut som det ser ut på din egen dator krävs att besökarna på hemsidan har samma typsnitt installerat på sin dator. Endast ett fåtal typsnitt ser likadana ut i alla datorer och webbläsare i världen, s.k. webbsäkra typsnitt.

Valda typsnitt

Upp

Flytta upp prioriteringen av typsnitt. Förstahandsalternativet är det typsnitt som ligger högst upp.

Ner

Flytta ned prioriteringen av typsnitt.

Ta bort

Ta bort typsnitt från listan.

Eget typsnitt

Infoga ett eget typsnitt. Ange namnet på eget typsnitt. Notera att detta är ett typsnitt som inte existerar på din dator om det inte finns i listan, och ett reservtypsnitt (enligt listan, se tillgängliga typsnitt ovan) kommer att användas istället).

Typsnittsfamilj

När du väljer typsnitt för text kan du antingen ange enligt ovan angiven princip; ett förstahandsalternativ som "helst ska visas" och därefter en lista med alternativa typsnitt att "falla tillbaka på" om försthandalternativet inte finns tillgängligt. Eller kan du välja en familj av typsnitt.

I det första fallet måste besökaren på hemsidan ha typsnittet (eller något av typsnitten) installerade på sin dator för att texten ska visas med det typsnittet. Om du istället använder en familj av typsnitt så överlåter du till webbläsaren att avgöra vilket typsnitt som kommer användas, men du vet att typsnittet som visas kommer att ingå i samma typsnittsfamilj. De typsnittsfamiljer som stöds i CSS visas nedan samt exempel på standardtypsnittet i Windows.

Typsnittsfamilj

Standardtypsnitt i Windows

Serif

Times New Roman

Utan serif

Arial

Lika teckenbredd

Courier New

Kursiv

Comic Sans MS

Fantasy

Webdings