Sitoo Web

 

Typ av länk

Med Sitoo Web finns många valmöjligheter när det avser länkar. Det går att infoga flera olika typer av länkar.

Länk till sida

Markera detta alternativ för att länka till en annan sida på hemsidan. Markera önskad destinationssida för länken i rutan till höger (Länka till sida).

Egenskaper för länk

Adress (URL)

Markera detta alternativ för att länka till en annan hemsida på Internet eller till en e-postadress.

Egenskaper för länk (url)

Typ (protokoll)

Protokollet beskriver för webbläsaren vad det den skall göra med länken.

Typ av länk (protokoll)

Tillgängliga protokoll

<Annat> (avancerat)

Markera detta alternativ om protokollet inte finns med på listan (t.ex DSN eller ARP).

HTTP

Används för att länka till en annan hemsida på Internet.

HTTPS

Används för att länka till en hemsida på Internet med ”säker anslutning”, exempelvis till en hemsida med SSL eller TLS kryptering. Exempelvis till hemsidor för banker och liknande.

FTP

FTP (File Transfer Protokol). Hanterar filutbyten till och från servern. FTP kräver i regel inloggning, men protokollet används ofta för nedladdningar.

Mailto

Används för att länka till en e-postadress.

Tips!

Råder osäkerhet avseende vilket protokoll som skall användas välj protokoll "Annat" och klistra in hela adressen inkl protokoll enligt ovan från exempelvis webbläsaren till textfältet "URL" (se nedan).

Adress (URL)

Ange adressen (URL) som länken skall gå till:

Exempel på adress för protokoll HTTP: www.sitoo.com (http://www.sitoo.com)

Exempel på adress för protokoll mailto: sales@example.com(mailto:sales@example.com)

Länk till resurs (fil)

Markera detta alternativ för att länka till en resurs (fil) i Filhanteraren

Exempelvis till ett PDF-dokument eller ett Microsoft Office-dokument (Word, Excel mm)

Klicka på knappen ”Välj” och dubbelklicka på önskat dokument i Filhanteraren.

Länk till resurs (fil) (del)

När besökaren på hemsidan klickar på en länk som är kopplad till en resurs (fil) i filhanteraren kommer besökaren att kunna ladda ner filen.

Speciallänk

Markera detta alternativ för att skapa en speciallänk, vilket är en dynamisk länk som anpassar sig automatiskt utifrån strukturförändringar i innehållsträdet.Tillgängliga speciallänkar:

Aktuell sida

Länkar till den aktuella sidan, oavsett var den ligger i innehållsträdet. Används i kombination med Bokmärken. Läs mer om Bokmärke

Förälder

Länkar till den överordnade sidan i innehållsträdet (sidan som den aktuella sidan är underordnad).

Föregående syskon

Länkar till sidan som ligger precis ovanför - men på samma nivå i innehållsträdet.

Nästa syskon

Länkar till sidan som ligger precis under - men på samma nivå i innehållsträdet.

Första underordnade sidan

Länkar till den första sidan som ligger underordnad den aktuellt sidan.

Ingen länk

Markera detta alternativ för att ta bort en befintlig länk.