Sitoo Web

 

Infoga egen film

Gör så här för att spela en film direkt i webbläsaren på din hemsida:

A) Börja med att importera din videofil

 • Klicka på "Verktyg" > "Filhanteraren".
 • Placera videofilen i "Hemsidans källmapp". Stanna alltså kvar i mappen man börjar i när dialogrutan dyker upp.
 • Klicka på "Lägg till filer" och importera din videofil.

Obs! Filnamnet får endast innehålla a-z, 0-9 samt understreck! Alltså inga åäö, mellanslag eller liknande.

 • Klicka "Stäng".

B) Infoga filen i ditt dokument

 • Välj sidan på vilken du vill placera filmen.
 • Klicka på knappen "Redigera".
 • Placera musmarkören där på sidan som du vill att filmen ska ligga.
 • Klicka på "Objekt" > "Övriga" > "Kodöverförare".
 • Dubbelklicka på den blå rutan "Kodöverförare" som dyker upp för att få upp egenskaperna för den. I denna har du fältet "Kod för body-taggen". Klistra där in denna kod:

Windows-format (WMV, MPG, MPEG etc)

<object id="MediaPlayer" width="320" height="286" classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls
/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112">

<param name="filename" value="filnamn.wmv">

<param name="Showcontrols" value="True">

<param name="autoStart" value="True">

<embed type="application/x-mplayer2" src="filnamn.wmv" name="MediaPlayer" width="320" height="286"></embed>

</object>

Macintosh/Apple (Quicktime)-format (MOV, MP4 etc)

<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" width="160" height="136" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">

<param name="src" value="filnamn.mov">

<param name="autoplay" value="true">

<param name="controller" value="true">

<param name="loop" value="false">

<embed src="filnamn.mov" width="160" height="136" autoplay="true" controller="true" loop="false" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/">

</embed></object>

Not: Byt ut "filnamn.wmv" eller "filnamn.mov" (förekommer på två ställen) mot ditt filnamn.

Not: Byt ut bredd och höjd till din films värden (de förekommer på två ställen var!).

 • Klicka på "Spara".

C) Ange fil för publicering

 • Högerklicka på projektnamnet högst upp i innehållsträdet och välj "Lägg till sida".
 • Döp sidan till tex "Filer" och ange vilken layout som helst.
 • Redigera sidan du just skapat.
 • Skriv en text, tex filens namn.
 • Markera texten och klicka på ikonen "Länk".
 • Sätt "Länk" till "Länk till resurs (fil)".
 • Välj den fil som du ska publiceras.
 • Klicka "OK" på alla öppna dialoger och spara sidan.
 • Högerklicka på sidan i innehållsträdet och kryssa ur "Inkludera i menyer".
 • Publicera hemsidan.

Filmen kommer nu att spelas direkt i webbläsare när besökaren går in på sidan.