Sitoo Web

 

Skadat Remote Access-projekt

Ifall ett Remote Access-projekt inte går att öppna eller har blivit korrupt, så kan man i vissa fall rädda det med hjälp av det lokala projektet.

Not 1: Utför dessa steg på den dator där projektet senast öppnades korrekt.

Not 2: Det är en bra ide att göra en backup-kopia på projektmappen innan du utför följande steg.

1. Bryt förbindelsen till Internet på den aktuella datorn.

2. Öppna ditt projekt
(eftersom projektet inte kan ansluta till servern utan Internet så får du alternativet att öppna det lokala projektet i Offine-läge).

3. Gå in på "Arkiv" -> "Spara projekt".

4. Gå in på "Arkiv" -> "Stäng projekt".

5. Anslut Internet igen.

6. Öppna projektet.

7. Välj alternativet "Gör din lokala version till huvudversion på servern" när rutan med Versionskonflikt kommer upp.

Använd lokal version

8. Logga in med dina Remote Access uppgifter.