Sitoo Web

 

Saknade filer

När du fått upp dialogen: ”Lös problem med filer som saknas för projektet."

Gör följande:

För respektive sida som saknas, markera sidan i listan och tryck på knappen "Välj fil..." och leta upp filen som saknas. Filen ligger troligen i din projektmapp och i den mapp som heter "source".

(Projektmappen ligger per default i "Mina Dokument > "My Sitoo Web".)

Observera!
Ofta har de saknade filens namn ändrats genom att den döpts om från tex: "example.htm" till tex: "example.php". Sitoo Web känner av filtypen varför den inte visar filer med fel filtyp. Om den aktuella filen inte hittas, gå via Windows utforskare till mappen "source", undersök om filen finns men med fel filtyp, och byt i så fall filtyp till den som Sitoo Web efterfrågar i dialogen "Saknade filer".