Sitoo Web

 

Remote Access

Remote Access gör det enkelt för flera personer med olika behörighet att arbetar med samma hemsida. Dessutom gör Remote Access det möjligt att uppdatera hemsidan från olika platser och datorer.

Använd Remote Access

  1. Fleranvändarstöd
  2. Uppdatera var som helst
  3. Behörighetsstyrning

Det är enkelt att vara många som arbetar med samma hemsida

Med Remote Access är det smidigt att vara flera personer som arbetar med samma hemsida. Det går lätt att lägga till och ta bort användare samt tilldela olika behörighet. Genom att ge fler personer möjlighet att vara skribenter på hemsidan blir avståndet från informationskällan till hemsidan kortare och mer levande.

Uppdatera var som helst från olika platser och datorer

Remote Access gör det möjligt att uppdatera hemsidan från olika platser och datorer, exempelvis från den stationära datorn på jobbet och den bärbara datorn i hemmet. Varje gång hemsidan uppdaterats sparas en kopia på webbservern. Vid datorbyte ger Remote Access-funktionen en signal om att det finns en senare version av hemsidan att utgå ifrån.

Samarbetet mellan formgivare och skribenter blir smidigt

För att säkerställa att alla delar av hemsidan håller hög kvalitet avseende design, kan formgivare och skribenter tack vare Remote Access delges olika behörighet. Exempelvis kan en webbyrå som är ansvarig för hemsidans formspråk, tillåta slutkunden att förändra textinnehållet och samtidigt låsa möjligheten att editera designen. På så vis undviks en situation där skribenter av misstag förändrar inställningar för exempelvis typsnitt, marginaler, färger.

Aktivera Remote Access »

Remote Access - Gränssnitt

Se även dessa avsnitt

Några smarta funktioner i Remote Access