Sitoo Web

 

Välj annan kategori:


Flytta eller kopiera dokument & layouter

För att kopiera en sida eller layout så håller man ner CTRL samtidigt som man gör drag-n-drop på önskad sida eller layout.

För att flytta en sida eller layouter så används drag-n-drop. En svart linje markerar var sidan eller layouten kommer att placeras.


Varför är texten svår att formatera?

När man kopierar text från andra källor (tex Texteditorer, mail eller webbsidor") så kan den innehålla formateringar som är tekniskt dåligt uppbyggd. Detta kan ställa till problem.

För att undvika att infoga eventuell felaktig kod eller formatering så rekommenderas att texten infogas genom att välja "Klistra in som text".


Hur byter jag logotyp på hemsidan?

Det beror lite på vilket designkoncept du har utgått ifrån, men generellt så ligger logotypen alltid i layouten.


När jag tittar på sidan i äldre webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6, visas svarta fyrkanter mellan styckena. Varför, och hur löser jag det?

I HTML-kod är det tekniskt inkorrekt att ha ett tomt element (paragraf, ruta, tabellcell etc) vilket innebär att när du gör ett radbyte (tom paragraf) lägger Sitoo Web in tecknet "Zero-Width Whitespace" (alltså ett osynligt tecken) för att vara korrekt. Internet Explorer 6 kan inte hantera detta utan visar rutorna istället. Du kan lösa problemet såhär:

 1. Välj "Verktyg" > "Redigera formatmallar".
 2. Klicka på "Lägg till".
 3. Ge ett namn för denna (det skall bli utseendet på din brödtext) och välj det utseende du vill att den skall ha.
 4. Välj fliken "Marginaler" och sätt "Nere" under "Yttre marginaler" till 16 pixlar (detta kan du redigera när som helst).
 5. Klicka "OK".
 6. Redigera varje sida och ändra formatmallen på all brödtext till den nya.

Inga dubbla radbyten kommer att behövas för nya paragrafer, utfyllningstecknet kommer inte att visas och rutorna kommer att försvinna från gamla webbläsare.

En annan lösning är denna:

 1. Välj sidan det inträffar på (om flera får du välja den första).
 2. Klicka på "Redigera"-knappen.
 3. Gå till kodläget med den lilla knappen längst ned där det står "Kod".
 4. Välj "Verktyg" > "Sök & ersätt".
 5. Sök efter "&8203;​" (utan citationstecknen) och ersätt med " " (utan citationstecknen).
 6. Klicka på "Ersätt alla".
 7. Spara sidan.

Zero-Width Whitespace har nu ersatts av ett vanligt mellanslag och fyrkanterna bör vara borta.


Jag har en fråga som inte finns med i listan

Klicka här för att skicka in din fråga»