Sitoo Web

 

Egenskaper för tabell

Tabell är ett en överskådlig uppställning av innehål, uppdelad i rader och kolumner. Via denna dialog görs inställningar för tabellens egenskaper.

Egenskaper för tabell

Storlek

Bredd

Tabellens bredd kan specificeras på många sätt, men vanligtvis används bildpunkter eller procent. Om bredd lämnas blankt kommer tabellens storlek anpassas automatiskt efter dess innehåll.

Höjd

Tabellens höjd kan specificeras på många sätt, men vanligtvis används bildpunkter (px) eller procent (%). Om höjd lämnas blankt kommer tabellens storlek anpassas automatiskt efter dess innehåll.

Tabellinställning

Cellutfyllnad

Anger utfyllnaden i bildpunkter (px) mellan innehållet i cellen och cellens kantlinje. Inställningen "Standard" innebär att webbläsaren får bestämma, vilket normalt sett är 2 bildpunkter. 

Cellavstånd

Anger avståndet i antal bildpunker (px) mellan tabellens celler. Inställningen "Standard" innebär att webbläsaren får bestämma, vilket normalt sett är 2 bildpunkter. 

Standardenheten för att ange cellutfyllnad och cellavstånd är bildpunkter (pixlar). Pixel eller bildpunkt är det minsta elementet som en grafisk bild byggs upp av. Ordet pixel kommer av engelskans picture element, där "pix" är en förkortning av picture. Ofta används förkortningen "px"

Html-ram

Html-attribut som finns om du önskar en en klassisk 3D-liknande ram på tabellen. Idag är det ytterst sällan som denna funktion används. Istället rekommenderas du att använda raminställningarna under fliken Ram. Standard eller 0 innebär att detta attribut är osynligt.