Sitoo Web

 

Typsnitt

Grundtanken med typsnittshanteringen i Sitoo Web är att du skall kan använda dig av formatmallar. Dels för att hålla hemsidans formatering konsekvent, dels för att säkerställa att rubriker optimeras för sökmotorer.

Webbsäkra typsnitt

Endast ett fåtal typsnitt ser likadana ut i alla datorer och webbläsare i världen. Dessa typsnitt brukar vanligtvis definieras som webbsäkra typsnitt:

Arial

Georgia

Trebuchet MS

Verdana

Courier New

Webdings

Times New Roman

Comic Sans MS

Impact

Grundtanken med typsnittshanteringen i Sitoo Web är att du skall kan använda dig av Formatmallar. I formatmallarna kan du definiera ett förstahandsalternativ som "helst ska visas" och därefter en lista med alternativa typsnitt att "falla tillbaka på" om försthandsalternativet inte finns tillgängligt. För att ytterligare säkerställa att valt typsnitt ser bra ut på webben är rekommendation att alltid även definiera en Typsnittsfamilj.

Typsnittsfamilj

När du väljer typsnitt för text kan du antingen ange enligt ovan angiven princip; ett förstahandsalternativ som "helst ska visas" och därefter en lista med alternativa typsnitt att "falla tillbaka på" om försthandalternativet inte finns tillgängligt. Eller kan du välja en familj av typsnitt.

I det första fallet måste besökaren på hemsidan ha typsnittet (eller något av typsnitten) installerade på sin dator för att texten ska visas med det typsnittet. Om du istället använder en familj av typsnitt så överlåter du till webbläsaren att avgöra vilket typsnitt som kommer användas, men du vet att typsnittet som visas kommer att ingå i samma typsnittsfamilj. De typsnittsfamiljer som stöds i CSS visas nedan samt exempel på standardtypsnittet i Windows.

Typsnittsfamilj:

Standardtypsnitt i Windows:

Serif

Times New Roman

Utan serif

Arial

Lika teckenbredd

Courier New

Kursiv

Comic Sans MS

Fantasy

Webdings

Notera

När ett standardtypsnitt används på webben är det upp till webbläsaren att välja vilket typsnitt som är standard i de olika familjerna. Se i inställningarna för webbläsaren för att närmare se vilka inställningar som gäller för just din webbläsarkonfiguration.