Sitoo Web

 

Inloggning (Privat Sektion)

Privat sektion skapar ett lösenordsskydd som kräver att besökaren först loggar in för att se innehållet på en eller flera sidor. Funktionen kan liknas vid en portkod, dvs det krävs ett lösenord för att komma in.

Privat sektion består av två komponenter som fungerar i symbios; ingen fungerar utan den andra. Notera att för att kunna använda "Privat Sektion" måste Sitoo Dynamics vara installerat på servern.

Innehåll

De två Privat Sektion-komponenternas separata funktioner:

Inloggning. Visar själva inloggningsformuläret där besökaren skriver lösenordet för att logga in på de skyddade sidorna.

Vakt. Denna komponent tittar efter inloggningssessionen som sätts när besökaren fyllt i lösenordet i "Inloggningen". Om ingen sådan existerar har besökaren inte rätt att se de skyddade dokumenten och avvisas då från de skyddade sidorna.

Så här gör du för att skydda din hemsida med Privat Sektion.

A) Skapa en felsida.

1. Skapa en ny sida under roten i innehållsträdet till vänster. Döp denna sida till "Åtkomst nekad" eller liknande.

Lägg till felsida för inloggning

2. Redigera denna sida och skriv ett meddelande som du vill att en oauktoriserad besökare skall få ifall denne försöker gå direkt till en skyddad sida utan att logga in först.

Åtkomst nekad

3. Spara sidan.

4. Högerklicka på sidan i innehållsträdet till vänster och kryssa ur "Inkluderat i menyer".

Inkludera i menyer (åtkomst nekad)

B) Skydda sidor

Det enklaste sättet är att infoga objektet "Privat sektion (vakt)" direkt på den eller de sidor som ska skyddas. Om det är många sidor som ska skyddas, gå vidare i instruktionen.

Skydda få sidor

1. Placera musmarkören på sidan.

2. Välj "Objekt" > "Privat zon" > "Privat sektion - vakt".

3. En blå ruta visas. I denna står det längst ned i höger hörn "Privat Sektion - vakt". Dubbelklicka på denna.
Privat sektion (vakt)

4. Egenskaperna för vakten dyker upp. I denna, klicka på "Ställ in..." under "Felsida".

5. Välj sidan som skapades i steg A och klicka "OK" i alla öppna dialoger.

6. Spara sidan och upprepa för eventuella ytterligare sidor.

Skydda många sidor

Om det är många sidor som ska skyddas kan det vara effektivare att skapa en layout som används för de sidor som ska skyddas.

1. Skapa en ny layout som du döper till "Skyddade sidor" eller motsvarande genom att högerklicka på layouten som har det utseendet de skyddade sidorna skall ha och välj "Lägg till layout". Du kommer nu att få en underordnad layout som är precis likadan som den som de skyddade sidorna använder.

2. Klicka på knappen "Redigera" och placera musmarkören var som helst i den röda rutan.

3. Välj "Block" > "Redigeringsyta".

Infoga redigeringsyta

4. Du får nu in en blå ruta som är likadan som den röda men ligger i den röda. Placera musmarkören under den blå rutan, i den röda.

5. Välj "Objekt" > "Privat zon" > "Privat sektion - vakt".

Infoga vakt (Privat Sektion)

6. Du får nu upp ytterligare en blå ruta. I denna står det längst ned i höger hörn "Privat Sektion - vakt". Dubbelklicka på denna.

7. Egenskaperna för vakten dyker upp. I denna, klicka på "Ställ in..." under "Felsida".

Privat sektion (vakt)

8. Välj sidan du skapade i steg A och klicka "OK" i alla öppna dialoger.

9. Spara layouten.

C) Skapa alla skyddade sidor.

Skapa nu alla sidor som du vill skall vara skyddade och se till att de använder layouten du skapde i steg B. På detta sätt kommer de att skyddas och inte bli tillgängliga för besökare utan rätt lösenord.

Trädstruktur för skyddade sidor

D) Skapa inloggningen.

Nu när all information är färdig kan vi skapa själva inloggningen.

1. Skapa en ny sida på önskad plats i innehållsträdet för inloggningsformuläret och använd den vanliga layouten (vanligtvis "Standard").

2. Redigera sidan.

3. Placera musmarkören där på sidan som du vill att inloggningsformuläret skall ligga.

4. Välj "Objekt" > "Privat zon" > "Privat Sektion - inloggning".

Infoga inloggning (Privat Sektion)

5. Du får nu upp en blå ruta med namnet "Privat Sektion - inloggning". Just nu kommer du inte att se något formulär. Detta beror på att sidan ännu inte är färdigkonfigurerad. Dubbelklicka på rutan.

6. Du får nu upp "Egenskaper för Privat Sektion - inloggning". Klicka på förstoringsglaset i fältet "Lösenord".

Egenskaper för inloggning (Privat Sektion)

7. Skriv in det lösenord du vill att besökaren skall fylla i för att kunna se de skyddade dokumenten och klicka "OK".

8. I samma dialog, klicka på "Ställ in..." under "Länk ok".

9. Välj den sidan du vill att besökaren skall hamna på när han eller hon har fyllt i rätt lösenord och klicka "OK".

10. Klicka "OK" för att stänga dialogen.

Du har nu infogat en lösenordsskyddad sektion på din hemsida med Sitoo Dynamics-funktionen "Privat Sektion"!