Sitoo Web

 

Placera bild

Genom att använda funktionen placering, kan du fritt placera din bild var helst du vill i t.ex. ett textstycke.  Du kan visuellt se förändringen i samma sekund som du väljer ditt placeringsalternativ i verktygsfältet.

För att redigera bildens placering, markera bilden genom att klicka på den.
Välj därefter, i verktygsfältet, det placeringsalternativ som du önskar.

Bildplacering - Verktygsfältet

Du kan välja mellan att placera bilden flödande i texten eller på en helt egen rad.

Exempel: Bild placerad flödande i texten

Image in text

Exempel: Bild placerad på egen rad

Image outside text