Sitoo Web

 

Ordlista

Inom hemsideindustrin och inte minst Sitoo Web finns många uttryck, fraser och förkortningar som inte alltid är helt enkla att förstå. I denna ordlista återfinns väldigt många av dessa.