Sitoo Web

 

Optimera Rubriker

I Sitoo Web är det enkelt att optimera rubriker på hemsidan.

Vad är en rubrik?

Rubriker skapas med "H" taggar som tilldelas ett värde mellan 1 och 6 för olika nivåer. <H1> motsvarar den huvudrubrik (första nivån) och <H6> den sista nivån. Sökmotorerna viktar webbsidans rubriker utifrån samma struktur, dvs. en huvudrubrik <H1> har störst värde.

Om du använder formatmallar i Sitoo Web behöver du inte tänka på "H"-taggar, programmet tar hand om detta per automatik. Däremot är det viktigt att du använder dig av formatmallarna "Rubrik 1" till "Rubrik 6" när du skriver rubriker. I Sitoo Web motsvarar "Rubrik 1" huvudrubrik, dvs <h1>.

Skriv en optimerad rubrik på varje sida

Huvudrubriken, dvs. <H1>, bör innehålla sökbegreppet som sidan är optimerad för.

Exempel:

Sökbegrepp:

Online Backup

Huvudrubrik, dvs. <H1>

Online Backup med versionshantering

Gå igenom sida för sida så att huvudrubriken motsvarar "Rubrik1" och att rubriken innehåller sökbegreppet som sidan är optimerad för.

Klicka på knappen ”Redigera” i SEO Navigatorn för, så öppnas redigeringsläget för den aktuella sidan. Därefter är det enkelt att kontrollera och redigera huvudrubriken.

Se steg 8 - Optimera innehåll »