Sitoo Web

 

Översikt

Sitoo Web kombinerar design, funktion och innehållshantering på ett nytt sätt, som gör att du kan skapa övertygande, slagkraftiga och uttrycksfulla hemsidor på kortare tid med högre kvalitet.

Sitoo Web Gränssnitt

Den underliggande kraften i programvaran Sitoo Web med patentsökta (US 12/437,924) smarta funktioner såsom Advanced Page Generator och Sitoo Dynamics gör att Sitoo Web revolutionerar sättet att skapa hemsidor. Programmet har automatiserat flera arbetsmoment som i andra verktyg kräver manuell handkraft. Med Sitoo Web blir kvalitetssäkringen högre och arbetstiden kortare.

Sitoo Web separerar innehåll och layout, vilket gör det enkelt att förändra utseendet på hemsidan utan att påverka innehållet. Samtidigt som programmet hanterar varje sida för sig, håller Sitoo Web ihop hela projektet och bygger automatiskt ihop en komplett hemsida.

Det finns inga begränsningar i Sitoo Web – Du kan skapa vilken hemsida som helst. Skapa din egen design från scratch eller utgå från något av många designkoncept. Du kan även importera en befintlig hemsida direkt från Internet och utgå från denna.

Det är viktigt att synas på Internet. Utan rätt verktyg är det mycket svårt att optimera hemsidan för sökmotorer. Med Sitoo Web blir det enkelt. Dels hjälper programmet till med den tekniska uppbyggnaden, dels får du funktionen SEO Navigator som hjälper dig att säkerställa att samtliga innehållsdelar på varje enskild sida är optimerade för sökmotorer.

Sitoo Web är den perfekta lösningen för företag och organisationer som vill vara professionella och lyckas på Internet.

Ta del av användarguider, detaljerade hjälpinstruktioner, tips och råd för Sitoo Web. Vi vill lära dig mer om Sitoo Web och hjälpa dig att lyckas på Internet!