Newsletter Studio

 

Metoder att skicka nyhetsbrev

Med Newsletter Studio gör du enkelt säkra utskick direkt från din egen dator. Välj mellan att skicka nyhetsbrev via din egen e-postserver eller via SMTP Direkt. Hitta metoden som passar dig och upptäck kraften med e-postmarknadsföring.

Så fungerar e-postkommunikation

Metoder att skicka nyhetsbrev

E-postserver

Normalt har du ingen e-postserver på din dator. Ditt e-postprogram (exempelvis Microsoft Outlook) pratar då med en e-postserver på ditt nät när du skall skicka dina mail. Denna e-postserver tillhandahålls antingen av din IT-avdelning på ditt företag eller av din Internetoperatör.

Utgående och inkommande e-post

SMTP är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att leverera e-post. Det är med SMTP som din e-post transporteras över Internet från dig till mottagaren.

POP3 är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att ta emote-post. Det är med POP3 som du hämtar din e-post från din e-postserver till ditt e-postprogram.

Spamfilter

För att skydda sig mot spam (skräppost) är de flesta e-postservrar utrustade med spamfilter vars uppgift är att filtrera bort spam. För att minska risken för att ditt nyhetsbrev av misstag blir klassificeras som spam finns en Spam Check i Newsletter Studio som analyserar innehållet i ditt nyhetsbrev.

SMTP Server och SMTP Direkt

Du kan alltid skicka e-post via din e-postserver (SMTP Server). Om din e-postserver inte har blockerat Port 25 har du möjlighet att även använda SMTP Direkt, vilket innebär att du levererar e-post direkt till mottagaren utan att gå via din egen e-postserver på ditt nät. Fördelarna med SMTP Direkt är att det går betydligt snabbare att genomföra ett stort utskick med många mottagare.

Skicka via SMTP Server

Du kan alltid skicka e-postmeddelande via din egen e-postserver vilket kallas att för skicka via SMTP Server. För att göra detta måste du ange namnet på din SMTP Server. Namnet tillhandahålls av din internetoperatör eller av IT-avdelningen på ditt företag.

Skicka via SMTP Server

Skicka via SMTP Direkt

Genom att använda SMTP Direkt levereras e-post direkt till mottagarens e-postserver utan passera din egen e-postserver. Fördelarna med SMTP Direkt är att det går betydligt snabbare att genomföra ett stort utskick med många mottagare. En förutsättning för att det ska fungera är att nätverk och eventuell brandvägg är öppna för SMTP Direkt (Port 25).

Du kan enkelt kontrollera om det är möjligt att använda dig av SMTP Direkt. Klicka på knappen "Testa". Om det inte går så blockerar ditt nätverk sannolikt denna möjlighet.

kicka via SMTP Direkt