Sitoo Web

 

Infoga Live Edit

Live Edit är applikation som ger möjlighet till redigering av utvalda delar på hemsidan direkt i en webbläsare.


Förutsättningar

 • Installera Sitoo Dynamics
  Live Edit är en applikation i Sitoo Web och förutsätter därför att Sitoo Dynamics är installerat. Om du inte redan installerat Sitoo Dynamics, se denna sida »
 • Installera applikationen Live Edit
  Öppna först ditt projekt i Sitoo Web och klicka därefter på knappen "Application Store". Ikonen för Live Edit syns i högerkanten. För att installera Live Edit i det aktuella projektet, klicka på "Installera" under ikonen för Live Edit.

Infoga Live Edit

 • Gå till den sida eller layout där du vill infoga Live Edit. Öppna därefter sidan för redigering och placera markören på den plats på sidan som ska vara redigerbar genom Live Edit.
 • Välj "Infoga" > "Objekt" > "Live Edit" > "Live Edit Area" från verktygsfältet.
  Live Edit Area
 • Spara sidan
 • Publicera - Krävs för att funktionen ska bli tillgänglig.

Redigera innehåll i Live Edit

Live Edit Application StoreDu kan nå redigeringen för Live Edit på två sätt.

 • Alternativ 1 - Klicka på ikonen "Live Edit" i "Application Store"
 • Alternativ 2 - Gå till en webbläsare och ange din hemsidesadress följt av "/admin".
  Exempelvis http://www.example.com/admin.

Logga in med en användare som har behörighet att redigera Live Edit och navigera slutligen till den sida som ska redigeras.

Tryck på den lilla ikonen uppe i rutans övre högra hörn. När du trycker på redigeringsikonen hamnar Live Edit i redigeringsläge och du ser ett verktygsfält med ett antal funktioner. Ytan för Live Edit-redigering ser ut enligt nedan. Det är alltså texten inom den röda rutan som är redigerbar genom Live Edit.
Live Edit Editing

Läs mer om Live Edit »