Sitoo Web

 

Mer om Live Edit

Innehållsredigering i Live Edit

Live Edit - ButtonGenom att trycka på redigeringsikonen övergår Live Edit i ett redigeringsläge och ett verktygsfält öppnas med ett antal funktioner. Se listan längre ned.

Om fönstret för redigeringen är för litet så kan du enkelt göra det högre genom att dra vertikalt i dess nedre högra hörn.
Live Edit - Redigering

Verktyg i Live Edit:

 • Spara
 • Avbryt
 • Ångra
 • Gör om
 • Formatmall
 • Fetstil
 • Kursiv
 • Understrykning
 • Ta bort formatering
 • Punktlista
 • Numrerad lista
 • Infoga bild
 • Länk
 • Ta bort länk
 • Infoga specialtecken
 • Öppna kod-redigering (HTML)

Hantera användare av Live Edit

För att redigera vilka användare som ska ges behörighet att använda Live Edit, klicka på knappen "Inställningar" i Sitoo Web "Application Store". Licensen för Live Edit är knuten till en användare och en webbplats. Flera användare av Live Edit kräver alltså flera licenser.
Sitoo Dynamics - Inställningar

Klicka därefter på "Användare" och redigera samt kryssa i applikationen Live Edit för önskad användare. Avsluta med att "Spara".

Flytta befintligt innehåll till Live Edit

 1. Infoga objektet Live Edit direkt ovanför eller under det befintliga innehållet.
 2. Spara och publicera hemsidan.
 3. Gå till redigering av Live Edit på hemsida.
 4. Markera och kopiera den text som du vill flytta in i Live Edit ytan.
 5. Klicka på Live Edit-rutans ikon för redigering. Ytan öppnas för redigering
 6. Klistra in texten du just klippt ut
 7. Spara Live Edit-redigeringen. Texten visas nu dubbelt på din hemsida.
 8. Gå till motsvarande sida i Sitoo Web och radera motsvarande text.
 9. Publicera

Observera!
Text som du lägger i en Live Edit går inte att redigera när du öppnar upp projektet i Sitoo Web. Texten i en Live Edit Area är endast tillgänglig för redigering via "Application Store". Texten lagras och presenteras alltså från en databas, vilket gör att det även krävs anslutning till Internet.

Inställningar av Live Edit

Det finns flera valfria inställningar av funktionerna i Live Edit. Öppna dessa genom att dubbelklicka på Live Edit-objektet i Sitoo Web.

Live Edit - Inställningar

Flik : Area

Areatyp: Genom att välja alternativet "Delat" så kan ytor med samma "Area ID" ha ett innehåll som är gemensamt.

Area id: Om det ska finnas flera Live Edit ytor på samma sida men med olika innehåll så måste de ha olika id-nummer.

Formatmallar tillgängliga vid redigering: Här styrs vilka formatmallar som skall vara tillgängliga i den specifika Live Edit ytan. På detta sätt kan man underlätta redigeringen genom att dela ut ett minimalt antal formatmallar.

Flik : Inställningar

Storlek: Genom att ange en höjd på Live Edit ytan så begränsas höjden och innehållet som "spiller över" får automatiskt en rullist. Om höjden sätts till 0 (noll) så kommer ytan automatiskt att anpassa sig i höjdled utifrån innehållet. Inställningen gäller endast för den aktuella Live Edit-ytan.

Lightbox: Om rutan "Lightbox" kryssas i så kommer bilder som infogas i Live Edit ytan att få en Lightbox-effekt. Maxbredd, maxhöjd och ramstorlek för Ligthbox-effekten kan anges. Inställningen gäller endast för den aktuella Live Edit-ytan.

Fliken : Design

Genom att redigera formatmallarna för "Live Edit-ytan" så skapas unika formatmallar som endast appliceras på den aktuella ytan.