Sitoo Web

 

Licensnyckel

Licensnumret, eller licensnyckeln är varje Sitoo Web användares egna ID. Numret är gratis, fås fullständigt utan skyldigheter (läs: Sitoo Användarvillkor) och krävs även för användare av Sitoo Web som provperiod. När en betaltjänst, så som Sitoo Web eller Support & Uppdateringsavtalet inköpts kommer Sitoo att skicka ut en aktiveringskod. Den aktiverar den inköpta tjänsten för just licensnyckeln. Ifall programmet ominstalleras eller liknande behöver aktiveringskoderna inte användas igen - licensnyckeln har redan tjänsterna aktiverade!

En licensnyckeln för Sitoo Web består av fem sektioner med fyra tecken vardera och börjar alltid med "SW09". Exempel på licensnyckel:

SW09-ABCD-EFGH-IJKL-MNOP

Se även: Aktiveringskod