Sitoo Web

 

Lägg till formatmall

Lägg till och definiera egenskaper för ny formatmall görs i två steg:

Steg 1 - Lägg till ny formatmall (se nedan)

Steg 2 - Egenskaper för formatmall

Sitoo Web - Lägg till formatmall

Namn

Skriv in önskat namn, Förslagsvis ett namn som illustrerar användningsområdet för formatmallen

Nästa stycke

När du lägger till en ny formatmall finns möjlighet att bestämma vilken formatmall som skall styra efterföljande text, dvs nästa stycke.

Exempelvis om du lägger upp en ny formatmall som skall utgöra en rubrik, kan du bestämma att underliggande stycke till rubriken skall styras av formatmallen ”Normal”. Formatmallen ”Normal” används i regel för att styr utseendet på brödtexten. Exempel:

Formatmallsexempel i Sitoo Web

Avancerat

Här arbetar du med CSS, vilket kräver kunskaper i CSS. Funktionerna är strukturerade för att vara pedagogiska. Om kunskaper i CSS saknas rekommenderas att använda de inbyggda funktionerna.