Sitoo Web

 

Kortkommandon

Sitoo Web har flera fördefinierade kortkommandon för att underlätta arbetet med hemsidan.

Tillgängliga kortkommandon:

F1

Programhjälp

F6

Publicera hemsida

F11

Förhandsgranska hemsida (lokalt)

F12

Förhandsgranska hemsida (externt)

CTRL + 1

Gå bakåt

CTRL + 2

Växla till använd layout

CTRL + X

Klipp ut

CTRL + C

Kopiera

CTRL + V

Klistra in

CTRL + SHIFT + V

Klistra in som text

CTRL + B

Fetstil

CTRL + I

Kursiv text

CTRL + A

Markera allt

CTRL + Z

Ångra

CTRL + Y

Gör om

CTRL + SHIFT + 1

Välj formatmall "Rubrik 1"

CTRL + SHIFT + 2

Välj formatmall "Rubrik 2"

CTRL + SHIFT + 3

Välj formatmall "Rubrik 3"

CTRL + SHIFT + 4

Välj formatmall "Rubrik 4"

CTRL + SHIFT + 5

Välj formatmall "Rubrik 5"

CTRL + SHIFT + 6

Välj formatmall "Rubrik 6"

CTRL + SHIFT + N

Välj formatmall "Normal"

CTRL + SHIFT + S

Redigera formatmallar

CTRL + SHIFT + E

Redigera bildeffekter

CTRL + SHIFT + F

Öppna filhanteraren

CTRL + SHIFT + L

Lägg in Lorem Ipsum