Sitoo Web

 

Kodöverförare

Kodöverföraren är konstruerad för att det skall vara enkelt att infoga egen kod, såsom kod för YouTube-filmer, spårningstjänster (t.ex Google Analytics) och liknande.

Att infoga kod via kodöverföraren

1. Ha koden du vill infoga tillgänglig.

2. Välj sidan eller layouten du vill infoga koden på. (Om koden ska in på flera sidor är det lämpligt att infoga koden i den eller de layouter som sidorna använder sig av.)

3. Klicka på knappen "Redigera".

4. Placera musmarkören där du vill infoga koden.

5. Välj "Objekt" > "Övriga" > "Kodöverförare".

Infoga kodöverförare i Sitoo Web

6. Du får nu in en blå ruta. Dubbelklicka på den för att få upp dess egenskaper.

Egenskaper för Kodöverförare

7. Klicka på förstoringsglaset i det fält du vill infoga koden i. Ifall du är osäker på vilket, se nedan.

8. Klistra in koden rakt in.

9. Klicka "OK" på båda öppna dialogerna.

10. Spara sidan/layouten.

Koden är nu inlagd.

Riktlinjer för kodfält

  • Ifall koden skall synas på sidan (t.ex YouTube-film) skall den in i "Kod för body-taggen".
  • Ifall koden inte skall synas på sidan (<meta>-taggar etc) skall den in i "Kod för head-taggen". (Undantag för detta är statistikkod, t.ex. StatCounter.)
  • Fälten för sid- in- och urladdning används endast för script skrivna med javascript. Dessa skall inte innehålla några <script>-taggar.

Tips! Ofta vill man infoga en kod som skall ligga bredvid texten eller liknande. I sådana situationer kan du antingen infoga en tabell med två celler, eller använda ett block, förslagsvis 2 kolumner som du hittar under "Block" > "Rubrik och Text" > "2 kolumner". På så sätt kan formuläret eller annat innehåll i kodöverföraren positioneras bredvid annat innehåll.