Sitoo Web

 

Installation

Tre steg för att installera Sitoo Web:

A) Hämta installationsfilen från internet och installera på datorn.

Ladda ned installationsfilen här »

1. När du går in på sidan enligt länken bör du ha fått en ruta som dykt upp som säger "Vill du köra eller spara den här filen?". Om du inte får det, klicka på länken på sidan där det står "Nerladdningen borde starta automatiskt. Om den inte startar så klicka här »".

Ifall du använder Internet Explorer som webbläsare kan du få meddelandet "Datorn skyddas genom att filer från den här webbplatsen blockeras från att hämtas. Klicka här om du vill se alternativ...".

Meddelande i Internet Explorer om blockerad nedladdning

Detta meddelande betyder att Explorer inte hämtar filer utan att du uttryckligen säger att den skall göra det, av säkerhetsskäl. Klicka på meddelandet ovan och välj "Hämta filen...".

2. Klicka på "Kör" ("Run" på engelska).

Spara eller köra Sitoo Webs installationsfil

Ifall någonting gått snett kommer du att få något av följande felmeddelanden:

  • Denna fil är inte ett giltigt win32-program.
  • Error reading setup initialization file.

Båda dessa felmeddelanden betyder att filen inte laddats ned fullständigt (nedladdningen har avbrutits av någon anledning) och all data inte är med. Du löser det genom att besöka vår hemsida på nytt och genomföra en ny nedladdning. Därefter kommer problemet att lösas.

Installation av Sitoo Web

3. Installationsprocessen startar. Ifall du är osäker på vad de olika alternativen gör (de talar exempelvis om var på datorn programmet skall installeras), klicka nästa för att använda standardinställningar tills du får meddelandet att installationen är slutförd.

Installation av Sitoo Web slutförd

B) Starta programmet och aktivera det.

1. Du kan nu starta Sitoo Web (har du precis installerat programmet, kryssa i rutan "Starta programmet" och klicka på "Slutför").

2. Du får nu upp två fält att fylla i; "E-postadress" och "Licensnyckel".

Aktivera Sitoo Web

3. Fyll i din e-postadress i fältet "E-postadress" och klicka på knappen "Begär licensnyckel".

4. Ett e-postmeddelande med licensnyckeln kommer att skickas till e-postadressen. Klistra in den i fältet "Licensnyckel".

5. Klicka på knappen "Starta Sitoo Web".

Ifall du har kommit till dessa steg men knappen "Start" är inaktiverad beror det på något av följande:

Ifall du aktiverar programmet för första gången:

  • Något tecken i något av fälten är fel. Titta särskilt efter:
    • "0" (siffran noll) och bokstaven "O"
    • "1" (siffran ett) och bokstaven "l" (litet L)
  • Ifall du har kopierat koderna ifrån exempelvis ett mail är det mycket varnligt att e-postklienten lägger till tecken, såsom radbyte och mellanslag längst bak eller längst fram i texten. Ta bort dessa och prova igen.

Ifall du aktiverat programmet tidigare, exempelvis på en annan dator och inget av ovanstående är problemet:

  • Notera att du måste ha fyllt i alla tre uppgifterna exakt likadant som första gången du aktiverade det.

Du har nu framgångsrikt aktiverat Sitoo Web!

C) Aktivera fullversion eller ytterligare tjänster

Ifall du har ytterligare någonting att aktivera, exempelvis ett supportavtal eller liknande extratjänst som har en egen aktiveringskod, gör så här:

1. Välj "Hjälp" > "Aktivera funktion eller tilläggtjänst".

Sitoo Web - Aktivera funktion eller tilläggstjänst

2. Klistra in den aktiveringskoden och klicka på "Nästa".

Aktivera funktion eller tilläggstjänst i Sitoo Web

3. Slutligen, acceptera licensvillkoret och tryck "Slutför". Aktiveringskod

För att se vilka tjänster som finns och som är aktiverade för din licens av Sitoo Web, välj "Hjälp" > "Om Sitoo Web". Här kan du också se vilken version av programvaran du har installerad.

D) Att aktivera på ytterligare en dator

1. Ladda ned installationsfilen för Sitoo Web.

2. Installera programmet.

Under aktiveringen, använd samma e-postadress, licensnyckel och aktiveringskod som första gången programmet aktiverades. Akvtiveringskoden har applicerats på licensnyckeln och går inte att använda tillsammans med en annan e-postadress i efterhand.

Felsökning

Se denna sida »