Sitoo Web

 

Inställningar för multiformulär

* - Fältet måste vara ifyllt för att multiformuläret ska fungera.

Multiformulärbeskrivning

Beskrivningen av hur multiformuläret ska vara utformad. Exempelsida.

OBS! Klicka på förstoringsglaset för att redigera.

* Mottagarens mailadress

E-postadress som informationen från formuläret skickas till.

* Avsändarens mailadress

E-postadress som används som avsändaradress för informationen som skickas.

Avsändarens namn

Visningsnamnet som används som avsändare för mailet.

Ämne för mailet

Ämne för mailet som skickas med informationen.

Text om fält ej ifylld

Text som används för att tala om för användaren att ett fält är obligatoriskt. Varningen byggs ihop med rubriken för fältet där den här texten läggs efter.

* Länk OK

Länkar till sidan som ska visas för användaren om formuläret skickades korrekt.

* Länk fel

Länkar till sidan som ska visas för användaren om formuläret misslyckades att skickas.

Visningstyp

Visningstyp som används för formuläret.

Val:

 • 1 kolumn
 • 2 kolumner

Visningstyp för gruppfält

Anger i vilken led grupperade radioknappar eller grupperade kryssrutor ska vara upplagda.

Val:

 • Horisontell
 • Vertikal

Bredd kolumn 1

Bredd för kolumn 1 angivet i bildpunkter. Sätt till värde 0 för att använda standardbredd.

Bredd kolumn 2

Bredd för kolumn 2 angivet i bildpunkter. Sätt till värde 0 för att använda standardbredd.

Avstånd för meddelandeinnehållet

Antal tecken mellan titel och text i mailet som skickas.

Avstånd rubrik-fält

Avstånd angivet i bildpunkter mellan rubriken och ett inmatningsfält.

Avstånd fält

Avstånd angivet i bildpunkter mellan inmatningsfälten.

Inmatningsfältsbredd

Bredd på inmatningsfält angivet i bildpunkter. Sätt till värde 0 för att använda standardbredd.

Antal kolumner för textfält(flera rader)

Antal kolumner för Textfält(flera rader) som används i detta formulär.

Antal rader för textfält(flera rader)

Antal rader för Textfält(flera rader) som används i detta formulär.

Formatmall bakgrund

Formatmallen som används för containern till komponenten.

Formatmall rubrik

Formatmall som används för rubriker i formuläret.

Formatmall fält

Formatmall som används för inmatningsfälten i formuläret.

Formatmall textval

Formatmall som används för textval i formuläret. (Exempelvis texten för radioknappar).

Max antal skicka

Bestämmer max antalet gånger som en användare kan skicka formuläret (per gång). Används för att motverka spam.

Valuta

Namnet på valutan som ska visas.

Summeringstitel

Titel som används för summeringen.

Momstitel

Titel som används för moms.

Öresavrundningstitel

Titel som används för öresavrundning.

Totaltitel

Titel som används för totalsummeringen.

Pristyp

Denna inställning bestämmer hur priserna ska tolkas. Möjliga inställningar är: Moms används ej, Exklusive moms och Inklusive moms.

Val:

 • Moms används ej
 • Exklusive moms
 • Inklusive moms

Momsprocent

Momsprocent som används i beräkningen av moms.

Tusendelsavdelare

Tecken som används för att dela av tusental vid presentationen av summor.

Restavdelare

Tecken som används för att dela av resen vid presentationen av summor.

Standardknapptext

Text som används på en standarknapp om ingen Knappbild är vald.

Formatmall standardknapp

Formatmall som används för standardknappen.

Knappbild normal

Bild som används som knapp för att skicka formuläret. Om inte denna är vald kommer en standardknapp att användas med Standardknapptexten på.

Knappbild mustryck

Bild som används som knapp vid mustryckning.

Knappbild muspekning

Bild som används som knapp vid muspekning.

Knapplacering

Placering av knapp.

Val:

 • Till vänster
 • Till vänster (under inmatningsfälten)
 • Till höger

Paket med dynamiska tjänster

Anger vilket paket med dynamiska tjänster som används för multiformuläret.

Val:

 • Primo

Kräver servergenererad sidtyp (.asp/.php)

Används för att ange om sidan måste använda serverbaserad fil-ändelser.

Val:

 • Ja

Synlig

Synlig.

Justering

Den horisontella justeringen för komponenten.

Val:

 • Standard (ärver justering från överordnad element)
 • Vänster
 • Mitten
 • Höger