Sitoo Web

 

Innehållsträdet

Innehållsträdet visar en logisk struktur över alla delar som ingår i hemsidan och ger en tydlig överblick på hela hemsidan.


Innehållsträdet
Överst visas projektet och under de olika sidorna. När ett musklick sker på en sida i trädet, visas sidan till höger om trädet i arbetsvyn där sidan också kan redigeras.

Innehållsträdet gör det möjligt att gruppera sidor på hemsidan. Ofta är det lättare att exempelvis lägga alla sidor som handlar om företaget i en delstruktur, de om produkter i en annan osv.

Dessutom används ofta den logiska innehållsträdet till att automatiskt skapa dynamiska menyer. Genom att exempelvis koppla rubriken i menyn till fältet ”Meny:Namn” förändras menyn på hemsidan när sidor adderas och tas bort i Innehållssträdet.

Det finns olika typer av noder i innehållsträdet:

Projekt

Projektet representerar hemsidan och under den finns alla sidor som ingår. Ett klick på projektet ger en allmän översikt i arbetsvyn där status på hela hemsidan kan ses.

Sida

Sidan är en webbsida och väljs denna visas sidan i arbetsvyn, där du kan se eller redigera sidan. En sida kan ha andra sidor under sig i trädet på samma sätt som en mapp.

Mapp

En mapp används som en behållare av sidor. Den är ingen sida i sig utan används när en gruppering av sidor önskas.

Lägg till mapp

Mappen referera automatiskt till första underliggande dokument.

Alias

Ett alias är en genväg till antingen en sida, en extern hemsida eller en resurs (såsom en pdf-fil eller bild).

Sidalias

Ett sidalias används främst ihop med menyer. En meny skapar automatiskt en länk till den sida alias pekar på.

Lägg till alias för sida

Välj först den sida som ditt alias ska peka på och ange därefter dess menynamn.

Alias för extern webbsida

Denna typ av alias har fler användningsområden. Dels är det ofta lättare att skapa ett alias för en extern webbsida och sedan använda aliaset när man skapar en länk, istället för att ange den externa adressen varje gång en länk skapas för den externa webbsidan. Dessutom kan menyer använda sig av alias, vilket gör att länkar till externa webbsidor kan ingår i automatiska menyer.

Lägg till alias för extern hemsida

Alias för resurser

Resurser såsom bilder, pdf-filer m fl kan refereras till genom ett resursalias. Detta gör det enkelt att skapa menyer som innehåller länkar som öppnar upp bilder eller pdf-filer.

Flytta och kopiera sidor i innehållsträdet

Det är enkelt att flytta och kopiera sidor i innehållsträdet.