Sitoo Web

 

Infoga

Med Sitoo Web är det möjligt att infoga i stort sett vad du vill på din hemsida. Det finns många stödfunktioner för att underlätta infogaprocessen. För att infoga klickar du på höger musknapp och väljer menyval ”infoga”.

Infoga (Instruktioner):