Sitoo Web

 

Infoga länkar

Länk till annat dokument på hemsidan

 1. Markera den text eller bild som ska vara länkad.
 2. Tryck på "Infoga" - "Länk"
 3. Välj typen "Länk till sida"
 4. Välj sida i trädet
 5. Klart

Länk till annan webbplats

 1. Markera den text eller bild som ska vara länkad.
 2. Tryck på "Infoga" - "Länk"
 3. Välj typen "Adress (url)"
 4. Välj protokoll "http:"
 5. Ange adressen till sidan
 6. Välj "Öppna i nytt fönster" om så önskas
 7. Klart

Länk till en fil/resurs

 1. Markera den text eller bild som ska vara länkad.
 2. Tryck på "Infoga" - "Länk"
 3. Välj typen "Länk till resurs"
 4. Tryck på knappen "Välj"
 5. Välj det dokument du vill länka till.
 6. Klart

Länk till e-postadress (mailto:)

 1. Markera den text eller bild som ska vara länkad.
 2. Tryck på "Infoga" - "Länk"
 3. Välj typen "Adress (url)"
 4. Välj protokoll "mailto:"
 5. Skriv in den e-postadress du vill länka till.

Länk till ett bokmärke

 1. Placera först markören på den plats dit länken ska gå.
 2. Välj "Infoga" > "Mer..." > "Bokmärke..."
 3. Ge bokmärket ett namn
 4. Tryck "OK"
 5. Markera den text eller bild som ska vara länkad.
 6. Tryck på "Infoga" - "Länk"
 7. Välj "Typ av länk"
 8. Under "Inställningar" > "Bokmärke:", ange bokmärkets namn.
 9. Klart