Sitoo Web

 

Infoga IFRAME

En Iframe tillåter användaren att infoga en hemsida i den befintliga. Standarden är föråldrad och rekommenderas inte att användas, men i vissa fall kan den ändå vara bra att ha tillgång till. Tekniken används bland annat för att infoga kartor som tex Google Maps eller för att helt enkelt visa en extern webbsida inuti sin egen.

Så här infogar du en iframe på din hemsida:

A) Ändra dokumenttypen

Sitoo Web genererar kod av typen XHTML 1.0 Strict. Iframe-taggen existerar inte i denna typ (då den har utgått från W3C) vilket innebär att Sitoo Webs kodvalidering kommer att städa bort iframe-taggen.

1. Högerklicka på sidan du vill infoga iframe-taggen på i innehållsträdet och väl "Egenskaper".

2. Gå till fliken "Avancerat".

3. Ändra "DOCTYPE" till "XHTML 1.0 Transitional".

4. Klicka "OK".

B) Infoga iframe-taggen på din hemsida

Du kan använda detta exempel på iframe-tagg om du inte redan har den som ska infogas:

<iframe src="http://www.sidan-som-skall-visas.se" frameborder="0" style="height: 500px; width: 100%;">

  <noframes>

    Denna text kommer besökare som inte kan visa frames (besökare med mycket gamla webbläsare, eller iframes inaktiverat) att se.

  </noframes>

</iframe>

  • Ersätt "http://www.sidan-som-skall-visas.se" med sidan du själv vill visa (citationstecknen skall vara kvar).
  • Ersätt texten mellan <noframes> och </noframes> med text som skall visas ifall besökare med mycket gamla webbläsare eller frames inaktiverat besöker sidan.
  • Information om tillåtna attribut (tex bredd, höjd, etc) för en IFRAME-tagg hittar du här: http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp

1. Gå till sidan eller layouten du vill infoga taggen på.

2. Klicka på knappen "Redigera".

3. Placera musmarkören där du vill att den andra sidan skall visas.

4. Välj "Objekt" > "Övriga" > "Kodöverföraren".

5. Du får nu in en blå ruta på hemsidan. Dubbelklicka på den för att få upp kodöverförarens egenskaper.

6. Klicka på förstoringsglaset i fältet "Kod för body-taggen".

7. Klistra in koden ovan rakt in.

8. Klicka "OK" och stäng alla öppna dialoger.

9. Spara sidan eller layouten som du arbetar med.

Den andra sidan kommer nu att synas direkt implementerad på sidan du står på.