Sitoo Web

 

Infoga Google Analytics

Ta vara på all besöksinformation du får på din hemsida och få det presenterat i snygga grafer, diagram och listor.

Med gratis statistikverktyg som Google Analytics får du en detaljerad överblick av besökarna på din hemsida. Statistiken är omfattande och visa allt från antalet besökare, sidvisningar, besökstid och mycket mera.

Det är enkelt att infoga Google Analytics i Sitoo Web. För att underlätta detta läs instruktionerna nedan.

Infoga Google Analytics

När du registrerat dig för tjänsten Google Analytics (notera att ifall du har ett annat Google-konto, exempelvis G-mail, kan du logga in med detta) får du en kodsnutt som ser ut ungefär så här:

<script type="text/javascript">


  var _gaq = _gaq || [];

  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);

  _gaq.push(['_trackPageview']);


  (function() {

    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

  })();


</script>

Kopiera hela denna kod (notera att detta exempel inte går att använda, du måste använda den kod du själv fått då du registrerat dig) och gå till Sitoo Web-projektet.

  1. Gå till den översta layouten.
  2. Klicka på knappen "Redigera".
  3. Placera musmarkören så långt ned du kan på webbplatsen (utanför alla tabeller och rutor, under hela webbplatsen).
  4. Klicka på "Objekt" > "Övriga" > "Kodöverföraren".
  5. Du får nu in en blå ruta som heter "Kodöverföraren". Dubbelklicka på denna.
  6. Du får nu upp egenskaperna för kodöverföraren. I denna har du fältet "Kod för head-taggen". Klicka på förstoringsglaset.
  7. Klistra in din kod från Google Analytics rakt in här.
  8. Upprepa steg 1-7 för alla dina layouter (ifall du har underordnade layouter behöver detta bara göras för de högst upp i trädet).
  9. Överför webbplatsen.

Nu kommer alla dina sidor att vara kopplade till Google Analytics.