Sitoo Web

 

Infoga bildspel

Sitoo Web innehåller funktioner för att skapa bildspel på hemsidan. Dessa kan sedan kombineras med bildeffekter för att programmet automatiskt skall kunna generera professionella bildspel på hemsidan. Läs nedan hur du gör för att infoga det.

Se även

1. Gå till sidan eller layouten där bildspelet skall infogas. Klicka på knappen "Redigera" och ställ markören på sidan där bildspelet skall placeras.

2. Välj "Objekt" > "Bildspel" > "Bildvisare".

3. En blå ruta visas i innehållsläget. Denna visar var bildspelet kommer att placeras.

Dubbelklicka på den blå rutan för att göra inställningar för bildspelet.

4. Dialogen "Egenskaper för Bildvisare" kommer upp.

5. Tryck på knappen ”Byt” under "Resursmapp",

välj antingen "Mapp kopplad till sida (standard)"

eller

om det endast skall existera ett enda bildspel på hemsidan,

välj resursmapp...” direkt från Filhanteraren, dvs namnet på mappen som innehåller bilderna som skall visas i bildspelet. Se även Importera bilder som skall visas i bildspelet

I exemplet ovan döptes mappen i Filhanteraren till ”Bildspel”.

6. Klicka på knappen "Välj" invid "Bildeffekt för huvudbilden".

7. Klicka på knappen ”Bildeffekt” och välj önskad bildeffekt. Om du är osäker på vilken bildeffekt som du skall välja, välj den som heter "Storleksjustering". Notera att detta är en obligatorisk inställning.

8. Ange önskad storlek på huvudbilderna som visas i bildspelet.

Storleken definieras i bildpunkter (pixlar). Pixel eller bildpunkt är det minsta elementet som en grafisk bild byggs upp av. Ordet pixel kommer av engelskans picture element, där "pix" är en förkortning av picture. Ofta används förkortningen "px".

Ange bildens bredd i bildpunkter (px) (Vänster fält)

Ange bildens höjd i bildpunkter (px) (Höger fält)

9. Klicka på knappen "Välj" invid "Bildeffekt för miniatyrer". OBS! Måste anges.

10. Klicka på knappen ”Bildeffekt” och välj önskad bildeffekt. Om du är osäker på vilken bildeffekt som du skall välja, välj den som heter "Storleksjustering". Notera att detta är en obligatorisk inställning. Notera att detta arbetsmoment är obligatoriskt även om du inte väljer att nyttja miniatyrer. Programmet använder miniatyrer som referens till bildspelet och behöver dessa för att kunna visa bildspelet.

11. Ange önskad storlek på miniatyrerna. Observera att storleken är i regel betydligt mindre än storleken på huvudbilderna.

Storleken definieras i bildpunkter (pixlar). Pixel eller bildpunkt är det minsta elementet som en grafisk bild byggs upp av. Ordet pixel kommer av engelskans picture element, där "pix" är en förkortning av picture. Ofta används förkortningen "px"

Ange bildens bredd i bildpunkter (px) (Vänster fält)

Ange bildens höjd i bildpunkter (px) (Höger fält)

12. Nu är du klar med inställningarna i dialogen för ”Egenskaper för Bildvisare”. Klicka på knappen ”OK”.

Ifall du i steg 5 valde "Resursmapp kopplad till sida"

13. Högerklicka på sidan med bilspel i innehållsträdet och välj ”Egenskaper...”.

14. Dialogen ”Egenskpar för sida” visas.

15. Gå till fliken ”Inställningar”.

16. Klicka på knappen ”Välj” invid Resursmapp.

17. Välj Resursmappen direkt från "Filhanteraren", dvs namnet på mappen som innehåller bilderna som skall visas i bildspelet. Se även Importera bilder som skall visas i bildspelet.

I detta exempel är mappen i Filhanteraren döpt till ”Bildspel”.

Bildspel som infogats på en layout

Om bildspelet är infogat i en layout är det viktigt att sidan som skall visa bildspelet har rätt layout, dvs. layouten med bildspel.

Det är enkelt att byta layout på en sida:

  1. Markera sidan i innehållsträdet.
  2. Klicka på knappen ”Layout”.
  3. Klicka på layouten med bildspel.