Sitoo Web

 

Välj annan kategori:


Kan jag utgå från ett Site Studio-projekt?

Via "Skapa hemsida" > "Importera Site Studio-projekt" kan du öppna en kopia av ett projekt skapat i Site Studio direkt i Sitoo Web.


Importera hemsida

Notera! I första hand ska du välja att importera från eventuellt befintligt Site Studio-projekt, i andra hand via ftp eller från disk och om inte något av dessa alternativ finns, välj via http.

Se instruktion »


Jag har en fråga som inte finns med i listan

Klicka här för att skicka in din fråga