Sitoo Web

 

Importera hemsida från Site Studio

För att importera hemsidan från ett tidigare Site Studio-projekt.

  1. Starta Sitoo Web
  2. Välj menyn "Arkiv" > "Importera hemsida"
  3. Välj det första alternativet, dvs “Importera från Site Studio (.ess)” Importera från Site Studio
  4. Tryck på ”Välj…” och peka ut projektilen för ditt senaste Site Studio-projekt. Filen har ändelsen *.ess. (Vanligen ligger Site Studio-projekten i ”Mina Dokument” på din PC.)  Välj Site Studio projektfil
  5. Ange ett projektnamn
  6. Tryck ”Slutför”
  7. Klart

Alterantivt, se instruktionsfilmen för import från Site Studio