Sitoo Web

 

Implementera menyer

En av Sitoo Webs mest kraftfulla och viktiga funktioner är möjligheten att infoga menyer som automatiskt uppdaterar sig utefter innehållet på sidan. Det finns två menytyper - grafiska menyer som byggs med knappbilder och textmenyer där menyalternativen skrivs ut som formaterad text.

Se instruktion för...

Grafiska menyer

Grafiska menyer används i samband med Sitoo Webs grafikmotor (GRE). Motorn genererar automatiskt knappbilder som visar menynamnet på den specifika sidan och kan ha olika bilder för muspekning och ifall besökaren står på sidan knappen leder till.

Så här gör du för att infoga en grafisk meny. Instruktionen gäller komponenten "Horisontell grafisk meny":

1. Gå till layouten eller sidan som menyn skall infogas på. Sitoo rekommenderar att traditionella menyer infogas i layouten (CTRL + 2).

2. Klicka på knappen "Redigera".

3. Placera musmarkören där på sidan eller i layouten där menyn skall visas.

4. Klicka på "Meny" > "Horisontell grafisk meny".

5. Menyn kommer nu att infogas med standardinställningar. Den kommer då att visa sidorna som är på projektets första nivå (underordnade sidan med samma namn som projektnamnet). Klicka på menyknappen du vill använda bland miniatyrerna ovanför. Egna knappar hamnar vanligtvis (beror på filnamnet; knapparna listas i bokstavsordning) längst ned.

6. För att ställa in vad menyn skall visa, dubbelklicka på den för att få upp dess egenskaper.

7. Klicka på knappen "Menyalternativ".

8. Ställ in hur menyn skall byggas (vilka sidor som skall visas i den här menyn).

9. Klicka "OK" på alla öppna dialoger.

10. Spara sidan.

Tillgängliga grafiska menyer

  • Horisontell grafisk meny.
  • Vertikal grafisk meny.
  • Horisontell utfallande grafisk meny (underalternativ byggs med formatmallar).
  • Vertikal utfallande grafisk meny (underalternativ byggs med formatmallar).
  • Matrisuppdelad grafisk meny.

Textmenyer

Textmenyer använder formatmallar för att definiera utseendet. Instruktionen gäller en "Horisontell textmeny". Gör så här för att ställa in en textmeny:

1. Gå till layouten eller sidan som menyn skall infogas på. Sitoo rekommenderar att traditionella menyer infogas i layouteb (CTRL + 2).

2. Placera musmarkören där menyn skall infogas och välj "Meny" > "Horisontell textmeny".

3. Dubbeklicka på menyn för att få upp dess egenskaper.

4. Klicka på knappen "Menyalternativ...".

5. Ställ in hur menyn skall byggas (vilka sidor den skall visa).

6. Klicka på fliken "Utseende på meny".

7. Välj vilka formatmallar som skall användas för menyn.

8. Klicka "OK" på alla öppna dialoger.

9. Spara sidan.

En meny är nu infogad på sidan.

Som standard infogas en separator (avgränsare) i textmenyn i form av ett vertikalt streck. För att ta bort eller byta ut detta, gör så här:

1. Redigera sidan eller layouten som innehåller menyn.

2. Dubbeklicka på menyn för att få upp dess egenskaper.

3. I fältet "Separatortext", klicka på förstoringsglaset.

4. Skriv in önskad separator.

5. Klicka "OK" på alla öppna dialoger.

6. Spara sidan.

Menyalternativ

Sidor underordnade en vald sida
Menyn visar sidor som ligger på nivå under vald sida. För en huvudmeny väljs vanligtvis "sidroten" (jordglobs-ikon).

Sidor på samma nivå som aktiv sida"
Menyn visar sidor som på samma nivå som den sida som är vald.

Sidor på samma nivå som aktiv sidas överordnade
Menyn visar sidor som befinner sig på första nivån över vald sida.

Sökväg till aktiv sida
Menyn visar sökvägen (Bread Crumb) till vald sida.

Sidor underordnade från viss angiven nivå för aktiv sida
Visar sidor på en vald nivå i innehållsträdet. Kan användas för att i samma meny visa menyer för olika språk.

Sidor relaterade till aktiv sida
I en sidas egenskaper kan relaterade sidor anges. Dessa visas i detta menyalternativ.

Sidor underordnade aktiv sida
Menyn visar sidor som ligger under vald sida.