Sitoo Web

 

(X)HTML

HTML står för Hypertext Markup Language och är kodspråket som används för att bygga hemsidor.

Organisationen W3C (World Wide Web Consortium) definierar hur HTML skall skrivas grammatiskt och korrekt. Den senaste av dessa standarder är XHTML som står för Extensible Hypertext Markup Language.

HTMLs funktion på hemsidan är att tala om för webbläsaren hur hemsidans struktur ser ut, i vilken ordning saker skall genereras och läsas samt vart i den strukturen som text och annat innehåll skall skrivas ut. Det är möjligt att definiera utseende, såsom typsnitt, färger osv i HTML-koden, men detta skall göras med språket CSS som arbetar väldigt nära HTML.

HTML tolkas genom en tämligen komplicerad parser som ofta varierar mellan webbläsare och liknande och blir därmed ett ganska instabilt språk. Därför skapades XHTML som är en applikation i XML. XML är ett standardiserat språk som är enkelt att parsea (läsa) vilket ger bättre kontroll över webbplatsen. Hur XHTML (och andra XML-applikationer) är uppbyggt definieras i en DTD-fil (DTD-filen deklarerar en DOCTYPE).

Sitoo Web arbetar genom att ladda ned DTDn från W3C och validera allting emot denna definition vilket innebär att all kod alltid stämmer och är korrekt skriven.

Värt att veta

  • För den som önskar validera koden finns denna gratistjänst hos W3C: Hypertext Markup Validator
  • Till skillnad från Site Studio validerar Sitoo Web även kod som användaren skriver in själv via kodläget, eller Kodöverföraren.