Sitoo Web

 

Hantera användare

Ett Remote Access-projekt kan hanteras av flera användare med olika behörighetsnviå och åtkomst till dokument. Nedan beskrivs hur du skapar och redigerar användare.

1. Öppna ”Arkiv” > ”Remote Access” > ”Hantera användare...

2. Tryck på ”Lägg till” alternativt "Redigera" för att administrera en användare. Varje användare kan ha tre olika behörighetsnivåer samt dessutom styrd åtkomst till önskade dokument.

3. Välj behörighetsnivå för den nya användaren.

4. Välj valfritt användarnamn samt lösenord. (Ett slumpmässigt lösenordet kan väljas att genereras genom knappen ”Generera”.

5. Ange vilka dokument som användaren ska ha tillgång till via knapparna ”Tillåt” respektive ”Blockera”.

6. Visa slutligen användarens anslutningsinformation. Uppgifterna skickas manuellt till den person som ska ansluta till projektet. I anslutningsinformationen finns alla uppgifter som behövs. Utöver detta måste användaren ha Sitoo Web installerat på sin PC samt en personlig licens av programvaran.


Behörighetsnivåer

Administratör - Har fullständiga rättigheter.

Designer/utvecklare - Ej rätt att ändra inställningar för Remote Access eller Online Backup. I övrigt fullständiga rättigheter.

Skribent - Ej rätt att ändra inställningar för Remote Access eller Online Backup. Ej heller rätt att redigera Layouter, GRE, Formatmallar, Projektinställningar, SEO Navigator, eller font-inställningar på teckennivå.

Administratör

Designer/
utvecklare

Skribent

Publicera

x

x

x

Redigera innehåll *

x

x

x

Projektegenskaper

x

x

Layout (redigera)

x

x

Dynamiska bilder - GRE (redigera)  

x

x

Formatmallar (redigera)

x

x

SEO-navigatorn

x

x

Teckenformatering

x

x

Online Backup (inställningar)

x

Remote Access (inaktivera)

x

Remote Access (användare)

x

Remote Access (historik)

x


* Rättigheter kan definieras per användare ner på sidnivå.