Sitoo Web

 

Grundregler för en centrerad hemsida.

  1. Layouten ska omges av en ruta (container).
  2. Rutans bredd ska vara definierad (tex 900 px eller 50%).
  3. Rutans marginal ska vara; höger: "auto" respektive vänster: "auto".