Sitoo Web

 

Google Maps

Gör det enkelt för dina besökare att hitta till dina butiker eller kontor. Med Google Maps skapar du en interaktiv karta på din hemsida som visar exakt var butiken eller kontoret ligger.

Nu är det enklare en någonsin att lägga till en karta på hemsidan. Du behöver inte installera någon app eller registrera något konto.

  1. Gå till sidan som du vill att karta ska ligga på.
  2. Klicka "Redigera sida".
  3. Placera skrivmarkör på den plats där kartan ska sitta.
  4. Klicka på "Objekt" > "Google" > "Google Maps".
    Infoga Google Maps
  5. Du får då en stor ruta med en tjock blå ram som heter "Google Maps". Dubbelklicka i denna.
  6. En dialogruta som heter "Egenskaper för Google Maps" dyker då upp. I "Adress"-fältet, ange adressen till den plats som kartan ska visa.
  7. Klick "Ok" i dialogrutan och spara sidan.
  8. Publicera hemsidan.

Not: Om du skriver något i parentes efter adressen i fältet "Adress" kommer det att visas som namn på platsen i kartan. Detta passar bra till att skriva företagets eller butikens namn.