Sitoo Web

 

Generella egenskaper

I Sitoo Web finns följande egenskaper som är generella för flera element (tabell, ruta, formatmall, etc).