Sitoo Web

 

Gästbok

Gästboken i Sitoo Web utgörs av tre objekt; gästboksvisaren, gästboksinmatningen och gästboksnavigeringen. Nedan följer en instruktion på hur en gästbok skapas med en visare och en inmatning.

Gästboken är en del av Sitoo Dynamics som måste vara installerat på webbhotellet för att gästboken skall fungera.

Läs hur du installerar Sitoo Dynamics

Hur du skapar en gästbok

1. Välj sidan som du vill visa inläggen på och redigera den.

2. Placera musmarkören där du vill att gästboksinläggen skall visas.

3. Välj "Objekt" > "Gästbok" > "Gästboksvisare".

Gränssnitt Objekt

4. Placera musmarkören där du vill att inmatningsformuläret skall ligga.

5. Välj "Objekt" > "Gästbok" > "Gästboksinmatning".

Infoga inmatning

Hur du formaterar gästboken

Gästboken formateras med hjälp av formatmallar. Du skapar och ändrar formatmallar under "Verktyg" > "Redigera formatmallar". När du skapat formatmallar du är nöjd med och vill applicera den på gästboken, gör så här:

Formatera gästboksvisaren

Gästboken formateras med formatmallar.

1. Redigera sidan som gästboken ligger på och dubbelklicka på den blå rutan "Gästboksvisare".

2. Scrolla ned till "Fält 1". I dessa fält (1-8), ställ in den formatmall som skall användas för respektive visningsfält.

Egenskaper för Gästboksvisare (fält 1)

Formatera gästboksinmatningen

Gästboken formateras med formatmallar.

1. Redigera sidan som gästboken ligger på och dubbelklicka på den blå rutan "Gästboksinmatning".

2. Gör önskade formatinställningar under "Formatmallar för text".

Tips: ifall du inte får något utrymme mellan inläggen, redigera formatmallen för meddelandet och lägg till marginal nedanför. På så sätt kommer nästa inlägg att tryckas ned en bit och ett utrymme skapas.

Redigera inlägg i gästboken

  1. Öppna en webbläsare och skriv:

http://www.example.com/admin

(Ersätt "example.com" med din egen domän:)

  1. Logga in med de uppgifter du valde vid installationen av Sitoo Dynamics.
  2. Klicka på applikationen "Gästbok"
  3. Klicka på "Klicka här för att gå till din hemsida i adminisitratörsläge"
  4. Navigera till gästboken och klicka på pilarna för att redigera respektive inlägg