Sitoo Web

 

Multiformulär

Så här gör du för att skapa ett kontaktformulär i Sitoo Web. Notera att Sitoo Dynamics måste vara installerat.

Läs hur du installerar Sitoo Dynamics

Se även
Avancerade inställningar
Formulärexempel

Innehåll

A) Skapa en "OK"-sida.

Detta är sidan som hemsidebesökaren kommer att vidarebefordras till när formuläret har skickats korrekt med någon form av bekräftelse- eller tackmeddelande.

1. Högerklicka på sidan som du vill infoga formuläret på och välj "Lägg till sida...".

Kontaktformulär - Lägg till sida

2. Döp denna till exempelvis "Tack för ditt mail" eller liknande.

Tack för ditt mail

3. Redigera dokumentet och skriv in den informationen som du vill att användaren skall kunna läsa när formuläret har skickats korrekt och kommit fram till dig.

Tack för ditt mail

4. Spara dokumentet.

5. Högerklicka i innehållsträdet på sidan du precis skapade och kryssa ur rutan "Inkludera i menyer".

Inkludera i menyer

B) Skapa en felsida.

Detta är sidan som besökaren kommer att vidarebefordras till vid serverfel och liknande som gör att e-postmeddelandet inte kunnat levereras.

1. Högerklicka återigen på sidan som du vill ha formuläret på och välj "Lägg till sida...".

2. Döp denna till exempelvis "Formuläret kunde inte skickas" eller liknande.

3. Redigera dokumentet och skriv in den informationen som du vill att användaren skall kunna läsa när formuläret inte kunde skickas av till följd av exempelvis ett tekniskt fel.

Tekniskt fel

4. Spara sidan.

5. Högerklicka i innehållsträdet på sidan du precis skapade och kryssa ur rutan "Inkludera i menyer".

C) Infoga själva formuläret.

1. Redigera den sidan som du vill ha formuläret på.

2. Placera musmarkören där du vill att formuläret skall visas.

3. Klicka på "Objekt" > "Formulär" > "Multiformulär".

Gränssnitt Objekt

4. Du kommer nu att se ett standardformulär som är fördefinierat. Dubbelklicka på detta.

5. Du får nu upp egenskaperna för formuläret där du kan se alla inställningar. Klicka på förstoringsglaset vid första alternativet "Multiformulärbeskrivning".

Egenskaper för multiformulär

6. Anpassa denna efter egen behov. Längre ned följer en referenslista för hur du bygger formuläret. Se även exempelkod på denna sida »

7. Klicka "OK".

8. Klicka på förstoringsglaset invid "Mottagarens mailadress" och ange adressen till vilken forumläret skall skickas'

9. Under "Länk OK", klicka på "Ställ in..." och välj sidan du skapade i A).

10. Under "Länk fel", klicka på "Ställ in..." och välj sidan du skapade i B).

11. Spara.

Nu har du skapat en sida med ett formulär. Notera att sidan måste vara publicerad till webbservern för att själva e-postutskicket skall genomföras. Detta eftersom det är webbhotellets webbserver som hanterar formuläret, inte webbläsaren.

För att styra utseendet på formuläret används formatmallar. Inställningen ligger under multiformulärets egenskaper (se "Formatmallar för text"). Formatmallarna skapas och redigeras under "Verktyg" > "Redigera formatmallar".

Referenslista för fälten i ett multiformulär

Textinmatning (TEXT)
Textinmatning (flera rader) (TEXTMULTI)
Gömd text (HIDDEN)
Fast text (STATIC)
Radioknappar (RADIO:Alternativ1//Alternativ2)
Kryssrutor (CHECK)
Listruta (SELECT:Alternativ1//Alternativ2)
Listruta (flerval) (LISTBOX:Alternativ1//Alternativ2)
Produktartikel (NUM)

Multiformuläret "kodas" genom att varje fält i formuläret anges med en titel följt av fältets kodningstyp.

Paranteser, (), är avgränsare för fältets kodningstyp.
Utropstecken, !, anger att fältet är obligatoriskt, tex "Namn (TEXT!)"
Dubble slash, //, är separatorer för flervalsfält.

Max antal skicka

"Max antal skicka" anger hur många gånger under samma session som ett formulär får skickas. Detta är alltså en spärr för att förhindra missbruk genom tex robotar. I praktiken innebär funktionen att om en person försöker skicka formuläret mer än tex två gånger under samma session (utan att webbläsaren startats om) så kommer de efterföljande försöken att misslyckas.

Läs mer om Multiformulärets inställningar »