Sitoo Web

 

Formatmallar

Formatmallar bör användas på hemsidan utifrån två synvinklar, dels för att hålla hemsidans formatering konsekvent, dels för att säkerställa att rubriker optimeras för sökmotorer.


Formatmallar

Knapp - Redigera

Öppna dialogen för den markerade formatmall och redigera Egenskaper för formatmall.

Knapp - Lägg till

Lägg till formatmall.

Med formatmallar blir rubriker optimerade för sökmotorer

Det är viktigt att rubriker på hemsidan är kodade som rubriker. Om rubriker på hemsidan inte är programmerade som rubriker kan sökmotorerna inte uppfatta rubrikerna som rubriker och därmed inte indexera hemsidan på ett optimalt sätt.

Rubriker skapas med "H"-taggar som tilldelas ett värde mellan 1 och 6 för olika nivåer. <h1> motsvarar den högsta nivån (skall användas vid huvudrubrik) och <h6> den lägsta nivån. Sökmotorerna viktar hemsidans rubriker utifrån samma struktur, dvs. en huvudrubrik <h1> har störst värde.

Om du använder formatmallar i Sitoo Web behöver du inte tänka på "H" taggar, Sitoo Web tar hand om detta per automatik. Däremot är det viktigt att du använder dig av formatmallarna "Rubrik 1" till "Rubrik 6" när du skriver rubriker. I Sitoo Web motsvarar "Rubrik 1" huvudrubrik, dvs <h1>. Läs mer om Optimera rubriker

Med formatmallar blir formatering på hemsidan konsekvent

En formatmall definierar hur ett stycke skall visas. Teckensnitt, storlek, bakgrundsfärg, och textfärg hör till det som styrs av en formatmall. Med hjälp av formatmallar är det enkelt att hålla hemsidans formatering konsekvent och det är vanligen lättare än att ställa in formateringen för hand.