Sitoo Web

 

Flytta projekt

Nedanstående instruktion beskriver hur du flyttar ditt hemsideprojekt i Sitoo Web från en dator till en annan.

Se även

Att flytta projektet

  1. På datorn där projektet ligger, gå till "Dokument" > "My Sitoo Web"*.
  2. Där finns en mapp med samma namn som projektet. Kopiera hela denna till något överföringsmedium (ett USB-minne, en nätverksserver eller motsvarande).
  3. Placera projektet (den kopierade mappen) på samma ställe på den nya datorn.
  4. På den nya datorn, välj "Arkiv" > "Öppna".
  5. Gå till projektmappen och öppna filen som har samma namn som projektet och ändelsen ".swproj".

* Ifall mappen inte ligger där det anges i steg 1 kan du se vilken den korrekta sökvägen är under "Arkiv" > "Öppna senaste".