Sitoo Web

 

Flashvisaren

Så här gör du för att infoga en flash-film på din hemsida:

A) Importera flash-filmen till dina resurser

1. Välj "Verktyg" > "Filhanteraren".

2. Välj mappen som filmen/filmerna skall ligga i eller skapa en ny genom att klicka på "Lägg till mapp".

3. Klicka på "Lägg till filer...".

Filhanteraren

4. Välj filmen eller filmerna som skall användas på hemsidan och klicka på "Öppna".

5. Klicka på "Stäng" och återgå till programmets utgångsläge.

B) Infoga filmen på hemsidan

1. Välj sidan eller layouten på vilken du skall infoga filmen.

2. Klicka på knappen "Redigera".

3. Placera musmarkören där på sidan som flash-filmen skall visas.

4. Välj "Objekt" > "Flash" > "Flashvisare".

Infoga flashvisare i Sitoo Web

5. Du får nu in en blå ruta med namnet "Flashvisare". Dubbelklicka på denna för att få upp dess egenskaper.

6. I fältet "Flashfilm", klicka på "Select...".

Egenskaper för flashvisare

7. Välj "Välj från filhanteraren".

8. Välj filmen du vill infoga på sidan och klicka på "Välj".

9. Gör önskade kringinställningar, såsom storlek på filmen och andra alternativ du önskar i den öppna dialogen.

10. Klicka "OK" på den öppna dialogen "Egenskaper för Flashvisare".

11. Spara sidan.

Flashfilmen kommer nu visas på sidan.