Sitoo Web

 

Filhanteraren

Filhanteraren gör det möjligt att importera externa filer som t ex bilder, PDF-dokument och Flashfilmer. När man importerar filer kopierar Filhanteraren in dem i projektet och filerna blir alltså duplicerade (de tas inte bort från din dator).

Filhanteraren - GenvägFilhanteraren hanterar samtliga filer som används av ett Sitoo Web-projekt. Till skillnad från dokumenten i innehållsträdet som har en logisk struktur som vanligen motsvarar innehållet i hemsidans menyer, så har filerna i filhanteraren en fysisk struktur som motsvarar hur de kommer att organiseras på webbservern.

Filhanteraren - Gränssnitt

Sökvägen till filhanteraren är: "Verktyg" > "Resurshanteraren"
Kortkommando: CTRL + SHIFT + F

Önskad struktur skapas genom att lägga till mappar samt importera och flytta filer. Det kan vara tex bilder, video, pdf, ljud, skript, css, html etc. Om en fil flyttas kommer dess referenser på hemsidan att skrivas om. Det gör att du även i efterhand kan organisera tex bilderna i olika kategorier utan att de försvinner från de sidor där de infogats.

Även själva webbsidorna hanteras i filhanteraren. Per default är de placerade i "Hemsidans källmapp" men även dessa kan placeras i andra mappar.

Filhanteraren - Dialog

Sektion - Mappar
I sektionen mappar visas katalogstrukturen för projektets filer. Nya mappar kan adderas respektive raderas via knapparna ”Lägg till mapp...” och ”Ta bort” som ligger placerade nedanför mappstrukturen. Mapparna sorteras i bokstavsordning. Observera att mappnamnet kommer att vara en del av länken till de filer som placeras i mappen, varför de inte kan innehålla konstiga tecken, såsom tex å, ä, ö eller mellanslag.

Följande mappar skapas av programmet följt av huvudsakligt innehåll

Hemsidans källmapp : html-filer

"css" : css-filer

Sektion - Filer
Sektionen filer visar filerna i vald mapp. För att förändra ordningen på filerna så används drag-n-drop. Släpp filen på den fil som ska ligga efter den aktuella filen. Släpp filen mellan två filer för att placera den aktuella filen sist.

Sektion - Egenskaper för fil
Fälten Filnamn, Titel, Alternativ text och Beskrivning kan redigeras. De tre sista endast för bilder.

Tips!

Du kan redigera bilder och textfiler direkt från filhanteraren. Högerklicka på filen och välj "Redigera". Läs mer om  bildredigering ».

Ett sätt att lösenordsskydda sidor på webbplatsen är att placera dem i en mapp som kräver autentisering (inloggning). Autentiseringen administreras på webbservern, men de flesta webbhotell har denna funktion. Om du är osäker lyssna med webbhotellets support.