Sitoo Web

 

Felsökning

Nedan följer en lista på de felmeddelanden du kan få vid installation av Sitoo Dynamics och hur du löser dem.

Se även:


Kan inte bestämma script-språk

Orsak: Detta felmeddelande kan du få av någon av följande anledningar:
Webbhotellet uppfyller inte systemkraven (har inte stöd för PHP eller ASP).
Läs systemkraven för Sitoo Dynamics

Betydelse: Sitoo Web för över ett antal filer för att testa anslutningen precis i början av installationen och se om servern föredrar språket ASP eller PHP. I detta fall kan inte servern svara på något av språken.

Lösning:

Kontakta webbhotellet för att se om din kontotyp uppfyller systemkraven.
Läs systemkraven för Sitoo Dynamics


Kan inte nå den dynamiska tjänsten (fel adress)

Även: "Misslyckades med att komma åt den dynamiska tjänsten"

Orsak:
Serveradressen till databasen stämmer inte.
(I undantagsfall kan det även bero på att databasnamnet, användarnamnet eller lösenordet inte stämmer.)

Betydelse: Sitoo Web för över ett antal script-filer till webbhotellet precis i början av installationen av Sitoo Dynamics för att testa anslutningen. I detta fall kan filerna inte kontakta databasservern.

Lösning:

Kontakta webbhotellet för närmare information; möjligen har du fått fel uppgifter för databasen.


Okänt fel i FrameworkGetStatus()

Orsak: Detta felmeddelande kan du få av någon av följande anledningar:

 • Serveradressen till databasen stämmer inte.
 • Databasnamnet stämmer inte.
 • Användarnamnet till databasen stämmer inte.
 • Lösenordet till databasen stämmer inte.
 • Mellanslag eller liknande har använts i något fält (gäller även användarnamnet för administratören etc).

  Alternativa orsaker:

Betydelse: Sitoo Web lyckas inte installera Sitoo Dynamics men lyckas inte ta reda på exakt varför.

Lösning:

 1. Börja med att ta reda på att alla uppgifter du skrivit in stämmer, så att du inte råkat skriva in några stavfel eller liknande.
 2. Se till att du inte råkat få med några radbyten eller mellanslag längst bak eller längst fram i fälten. Detta felgör datan. "mysql.sitoo.com " (med mellanslag) och "mysql.sitoo.com" är alltså olika adresser tekniskt sett.
 3. Databasen kan vara av en gammal typ. Kontakta webbhotellet för mer information.
  Läs systemkraven för Sitoo Dynamics
 4. Ifall alternativen 1 och 2 har korsats; notera att systemkraven måste följa antingen alternativ 1 eller alternativ 2. Kontakta webbhotellet för mer information.