Sitoo Web

 

Felsökning

Nedan följer en lista på de felmeddelanden du kan få vid publicering eller konfiguration av publicering och hur du löser dem.

Se även


Misslyckades med att ansluta till FTP-servern

Orsak: Detta felmeddelanden kan du få av någon av följande anledningar:

 • Serveradressen, användarnamnet eller lösenordet till FTP-servern stämmer inte.
 • Sitoo Web är blockerat av ett antivirusprogram eller en brandvägg.
 • Servern är nere (inte online; tillgänglig på Internet).
 • Servern existerar inte.

Betydelse: Sitoo Web får ingen kontakt med servern som hanterar filöverföringen.

Lösning:

 1. Verifiera att du verkligen skrivit in alla uppgifterna korrekt. Inga stavfel eller liknande. Se också till att det inte finns några dolda tecken, såsom radbyten eller mellanslag före eller efter datan som skall skrivas in.
 2. Kontakta webhotellet och kolla deras driftstatus. Möjligen är det någon tillfällig störning som tagit ned servern.
 3. Kolla att du är ansluten till Internet (att du kan gå ut på Internet och besöka Google och liknande).
 4. Ifall du inte hittar något fel med ovanstående är det någonting lokalt som blockerar programmet från att ansluta till Internet. Se till att Sitoo Web är tillåtet i alla antivirusprogram och brandväggar.

Not: Ifall ingenting är fel i punkt 1, 2 och 3 är det alltid punkt 4 som är orsaken; någonting lokalt blockerar programmet från att ansluta till Internet.


Kan inte matcha hemsidans adress med fjärrkatalogen och detta behöver åtgärdas.

Vill du att programmet ska söka efter korrekt fjärrkatalog?

Orsak: Detta felmeddelande kan du få av någon eller några av följande anledningar:

 • Det som står i fältet "Hemsidans adress" stämmer inte.
 • Det som står i fältet "Fjärrkatalog" under "Avancerat" stämmer inte (Sitoo Web kan automatiskt söka rätt på detta ifall ovanstående punkt är uppfylld; en automatiskt förfrågan om detta ges när du klickar på "Verifiera anslutning").

Betydelse: Sitoo Web för i samband med verifieringen över testfiler till webbhotellet som den sedan försöker kontakta på samma sätt som en webbläsare. Det här felmeddelandet betyder att Sitoo Web inte kan nå de filerna via adressen som står i "Hemsidans adress".

Lösning:

 1. När felmeddelandet dyker upp, klicka "Ja" på frågan om programmet automatiskt skall söka efter korrekt fjärrkatalog.
 2. Ifall punkt 1 inte löser problemet, se nästa felmeddelande.

Misslyckades med att matcha hemsidans adress med fjärrkatalogen.

Orsak: Detta felmeddelande kan du får av någon av följande anledningar:

 • Det som står i "Hemsidans adress" stämmer inte.

Betydelse: Sitoo Web för i samband med verifieringen över testfiler till webbhotellet som den sedan försöker kontakta på samma sätt som en webbläsare. Det här felmeddelandet betyder att Sitoo Web inte kan nå de filerna via adressen som står i "Hemsidans adress".

Lösning:

 1. Verifiera att "Hemsidans adress" verkligen stämmer överrens med det som gäller (t.ex "http://www.sitoo.com").
 2. Kontakta webbhotellet. Möjligen är det så att en tillfällig störning i webbhotellets DNS-servrar förhindrar kontakt med just detta domännamn.

Not: Detta felmeddelande är vanligt när en serverflytt precis har gjorts, då kunden bytt webbhotell eller liknande. Notera att det kan ta upp till 72 timmar (beroende på omständigheterna i och med flytten) för domännamnet att peka på rätt FTP-server igen. Kontakta webbhotellet för mer information.


Misslyckades med att överföra filer

Detta felmeddelande fås ofta även fast anslutningen verifierats korrekt.

Orsak: Detta felmeddelande kan fås av följande anledningar:

 • Webbhotellets server är full och kan inte emot fler filer.
 • Fel anslutningsmetod används.
 • FTP-servern hanterar inte flera samtidiga anslutningar.

Betydelse: Sitoo försöker spara information på servern, men servern avvisar det eller svarar inte (korrekt), ofta fast anslutningen verifierats korrekt.

Lösning:

Fel antal anslutningar

 • Gå till menyn ”Publicera” > ”Inställningar för publicering” > knappen ”Avancerat” och ändra antalet anslutningar till ”1”.

Ifall servern är full

 • Töm ditt konto hos webbhotellet för att kunna föra över på nytt. Kontakta webbhotellet för hjälp med detta om du är osäker. När tömningen är klar, välj då "Publicera" > "Publicera hemsida (allt)" i Sitoo Web för att överföra all information på nytt.

Ifall fel anslutningsmetod används

 • Välj "Publicera" > "Inställningar för publicering" > "Avancerat" och byt metod under "Anslutningstyp" (standard är "Passiv").

Ett generellt tips som kan vara bra att testa är att skapa en ny mapp på din PC och publicera direkt till den mappen. Denna inställning hittar du också under ”Inställningar för publicering”. När filerna publicerats till mappen på din PC så får du i steg 2 använda ett externt ftp-program som överför filerna till webbhotellet.


Hemsidan överfördes korrekt, men när jag går in på den visas den gamla

Orsak: Detta fel kan uppstå av två olika anledningar:

 1. Cachen i webbläsaren visar den gamla sidan, även fast en uppdatering korrekt laddats upp till servern.
 2. Ingen startsida är satt i projektet.

Lösning:

 1. Läs om hur du tömmer cachen här:
  Töm cache
 2. Högerklicka på sidan startsidan i innehållsträdet och välj "Egenskaper". "Filnamn" skall stå "index.<ändelse>". Ändelsen kan vara exempelvis .htm", ".html", ".php" eller liknande (ändra inte den ändelse som redan står). Ifall detta inte löser problemet, kontakta vår support.

Hemsidan överfördes korrekt, men när jag skall titta på den online är sidorna helt vita (tomma)

Gäller oftast sidor som innehåller tjänster från Sitoo Dynamics, men kan även inträffa på andra sidor.

Orsak: Ett antivirusprogram har scannat filerna under överföringen och tagit bort information.

Lösning: Se till att alla installerade antivirus- och säkerhetsprogram har undantag tillagda för Sitoo Web. Kontakta leverantören av programmet för instruktioner för hur du gör med just ditt program.

Ifall du använder F-Secure och denna är en tidigare version än 2010, eller ifall du använder Telia Säker Surf uppstår ibland problemet att undantag inte noteras. Antivirusprogrammet måste då avinstalleras för att lösa problemet.


Publiceringen går igenom, men hela tiden misslyckas en eller två filer

Orsak: Att detta problemet uppstår beror i princip alltid på någon av två anledningar:

 1. Det är fullt på webbhotellet och inga filer accepteras i överföringen.
 2. Det är något antivirusprogram eller nätverkssäkerhetsprogram som blockerar överföringen.

Lösning:

 1. Kontrollera att det finns utrymme och prova sedan att överföra igen (du kan även prova "Publicera" > "Publicera hemsida (allt)").
 2. Se till att det finns undantag för Sitoo Web i alla säkerhetsprogram du har på datorn och prova sedan överföringen på nytt.